Dodanění životního pojištění

Plné znění otázky

OSVČ v roce 2013 uplatnila zaplacené pojistné na životní pojištění v daních z příjmů, čímž došlo ke snížení daně. V letech 2014 a 2015 toto pojištění také zvedla v daňovém přiznání, ale základ daně byl tak malý, že nedosahoval ani zákonného odpočtu na poplatníka, a tudíž daň byla nulová. I kdyby tato částka na životní pojištění nebyla v daňových přiznáních uvedena v letech 2014 a 2015, rovněž by daňový základ nedosahoval základního odpočtu na poplatníka a daň by opět vyšla nulová. Nyní OSVČ nechala původní pojistku daňově uznatelnou převést na pojistku, která neumožňuje daňový odpočet z důvodu, že se jedná o rizikovou pojistku, kdy nedochází při dožití k žádném vyplacení pojistného plnění a tudíž je daňově neuznatelná. Odkupné bylo převedeno na tuto daňově neuznatelnou novou pojistku. Bude nutné uplatněné pojistné za rok 2013 dodanit, i když nedošlo k vyplacení odbytného? A také nevíme, jak to bude s uvedeným pojistným v daňovém přiznání za roky 2014 a 2015, když nemělo vliv na výši daně, jak uvádíme výše (bylo uváděné jen z důvodu, aby nebyla pochybnost, že uznatelnost trvá) - zdaňovat se nebude? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Daňové aktuality
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018

Související otázky a odpovědi

Zrušení životní pojistky - k jakému okamžiku dodanit
Úrok ze zápůjčky - zdanění
Daň z příjmu - prodej nemovité věci
Výdaje v daňové evidenci u § 9
Odpočet úroků hypotečního úvěru na bytový dům
Příjem z budoucího prodeje nemovitosti
Výplata pojistného plnění
Osvobozený příjem - uspokojení bytové potřeby
Úroky z úvěru při vlastnictví ideální 1/2 rodinného domu
Nepeněžní příjem z pronájmu rodinného domu
Skutečné náklady u příjmů z pronájmu
Odpočet úroků od základu daně
Dědictví po druhovi
Prodej části pronajímaného domu a DPFO
Daň z příjmů FO - příjmy z prodeje cenných papírů
Kurz u úroku z půjčky ze zahraničí
Postoupení pohledávky, nepodnikatel
Odpočet na podporu výzkumu a vývoje u fyzické osoby v následujícím roce
Oznámení o osvobozeném příjmu

Související předpisy

§ 8, 10, 15, 38g zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů