Pracovní právo - nárok na dovolenou

Plné znění otázky

Pokud čerpání PPM přesahuje u zaměstnankyně do dalšího kalendářního roku, vzniká zaměstnankyni v dalším roce automaticky nárok na roční výměru dovolené, nebo musí splnit limit 60 pracovních dnů pro vznik nároku na roční výměru dovolené? Podmínku trvání zaměstnání po celý kalendářní rok splňuje. Pokud bude zaměstnankyni končit peněžitá podpora v mateřství 31. 1. 2019 včetně a měla by nevyčerpanou dovolenou 20 dnů z roku 2018, jaký bude nárok na dovolenou za rok 2019? Je předpoklad, že pracovní poměr bude trvat po celý kalendářní rok 2019.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výkon práce pro účely dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené

Související články

Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství u pojištěnek, jejichž zaměstnání skončilo před nástupem na PPM
Otázky a odpovědi k peněžité pomoci v mateřství
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů
Sociální zabezpečení studentů
Peněžitá pomoc v mateřství v praktických příkladech
Co zajímá maminky a budoucí maminky k dávkám nemocenského pojištění v souvislosti s mateřstvím
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2016
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Daňové aktuality
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině

Související otázky a odpovědi

Mateřská dovolená 2. dítě
Mateřská dovolená
Pracovní doba 2,5 dne v týdnu
Rizikové těhotenství a výpočet nároku PPM
Vztah mezi mateřskou dovolenou a výplatou PPM
Délka mateřské dovolené
Výše dávky nemocenského pojištění
Výše peněžité pomoci v mateřství
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky
Nárok na PPM po skončení zaměstnání
Peněžitá pomoc v mateřství - ochranná lhůta
Mateřská dovolená
Jednatelská odměna a peněžitá pomoc v mateřství
Hlavní a vedlejší činnost pro sociální pojištění
Výkon práce a peněžitá podpora v mateřství
Příjem ženy na mateřské dovolené
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství

Související předpisy

§ 212, 214, 216, 217, 348 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce