Pracovní právo - nárok na dovolenou

Plné znění otázky

Pokud čerpání PPM přesahuje u zaměstnankyně do dalšího kalendářního roku, vzniká zaměstnankyni v dalším roce automaticky nárok na roční výměru dovolené, nebo musí splnit limit 60 pracovních dnů pro vznik nároku na roční výměru dovolené? Podmínku trvání zaměstnání po celý kalendářní rok splňuje. Pokud bude zaměstnankyni končit peněžitá podpora v mateřství 31. 1. 2019 včetně a měla by nevyčerpanou dovolenou 20 dnů z roku 2018, jaký bude nárok na dovolenou za rok 2019? Je předpoklad, že pracovní poměr bude trvat po celý kalendářní rok 2019.

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství u pojištěnek, jejichž zaměstnání skončilo před nástupem na PPM
Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení
Otázky a odpovědi k peněžité pomoci v mateřství
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2016
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů
Peněžitá pomoc v mateřství v praktických příkladech
Co zajímá maminky a budoucí maminky k dávkám nemocenského pojištění v souvislosti s mateřstvím
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Daňové aktuality
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výkon práce pro účely dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny

Související otázky a odpovědi

Mateřská dovolená 2. dítě
Mateřská dovolená
Pracovní doba 2,5 dne v týdnu
Výše peněžité pomoci v mateřství
Délka mateřské dovolené
Výše dávky nemocenského pojištění
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky
Vztah mezi mateřskou dovolenou a výplatou PPM
Rizikové těhotenství a výpočet nároku PPM
Peněžitá pomoc v mateřství - ochranná lhůta
Příjem ženy na mateřské dovolené
Otec a nárok na PPM
Výpočet peněžité pomoci v mateřství u OSVČ
HPP, DPP, mateřská a rodičovská dovolená
Otec na mateřské dovolené
Peněžitá podpora v mateřství
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce