Dohoda o srážkách ze mzdy

Plné znění otázky

V jaké maximální výši a na základě jakého zákona je možné provádět srážky ze mzdy na základě dohody?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související články

Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuční srážky v roce 2017
Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Započtení pohledávek v pracovním právu
První novela občanského zákoníku, související novela zákoníku práce a novela zákona o obchodních korporacích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část

Související otázky a odpovědi

Nárok na dovolenou
Stravenkový paušál
Porušení pracovní kázně nebo neuspokojivé pracovní výsledky
Náhrada za nemoc
Dohoda o srážkách ze mzdy za stravenky
Srážka chybně vyplacené izolačky
Dohoda o srážkách ze mzdy
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Insolvence zaměstnance
Insolvence
Výživné a exekuce
Dobrovolná srážka ze mzdy
Srážky z odstupného při insolvenci
Výpočet splátky pro insolvenci
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Přeplatek mzdy - srážka ze mzdy
Insolvence zaměstnance
Dohoda o srážkách ze mzdy
Insolvence
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Insolvence
Exekuce

Související předpisy

§ 144a, 145, 148, 346d zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
99/1963 Sb. občanský soudní řád