Zajišťování BOZP a PO při činnosti společenství vlastníků bytových jednotek

Společenství vlastníků jednotek, které je zvláštní formou spolku, není majitelem domu, ani pozemku, na kterém dům stojí, a ze zákona nesmí podnikat. To u někoho může vést k dojmu, že se na něj zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění úkolů požární ochrany nevztahuje. Není tomu však tak. Zajišťování některých povinností z uvedených oblastí se za určitých podmínek vztahuje i na společenství.

Přestože společenství vlastníků (bytových) jednotek (dále jen „SVJ“) není podnikatelským subjektem, ani není majitelem bytového domu, vztahují se na ně některé povinnosti z oblasti požární prevence, jakož i z oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to i v příp

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků