Katarína Dobešová

  • Článek
Za rok 2018 mohou zaměstnanci na základě novely č. 170/2017 Sb., zákona o daních z příjmů, konkrétně jeho § 38k, požádat o provedení ročního zúčtování na novém tiskopise „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění MFin 25 5457/B vzor č. 1“ (dále jen žádost).
Vydáno: 20. 12. 2018
  • Článek
Daňové zvýhodnění je jeden ze způsobů, jakým si může poplatník snížit svoji daňovou povinnost (snížit vypočtenou daň) a v některých případech získat nemalou částku zpátky do rodinného rozpočtu. Podmínek, za kterých lze uplatnit nárok na daňové zvýhodnění, není málo a navíc se neustále mění. Cílem tohoto článku je proto seznámit poplatníky se základními podmínkami, za kterých lze uplatnit daňové zvýhodnění podle § 35c a § 35d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDP“), včetně změn pro rok 2017 (a nastínění změn od roku 2018) a to nejen formou citace zákonů, ale také formou praktických příkladů.
Vydáno: 23. 06. 2017
  • Článek
Roční zúčtování za rok 2016 přináší řadu otázek. Upozorňujeme proto na novinky v soustavné přípravě na budoucí povolání a na časté chyby ve školkovném. Také vysvětlíme, jak na doplacení příjmů při neplatné výpovědi či na uplatnění daňového zvýhodnění v komplikovaných případech.
Vydáno: 24. 02. 2017
  • Článek
V minulém čísle jsme se věnovali slevě na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení. K tématu se krátce vrátíme, ale především si připomeneme další podstatné změny, které nás při zpracování ročního zúčtování záloh čekají.
Vydáno: 20. 01. 2017
  • Článek
Již od ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2014 je možné po uplynutí zdaňovacího období od vypočtené daně uplatnit slevu ve výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení (dříve „zařízení péče o děti předškolního věku“), pro kterou se ujala zkratka „školkovné“.
Vydáno: 21. 12. 2016
  • Článek
V tomto příspěvku podrobně vysvětlíme, jak se uplatní daňové zvýhodnění, rozhodne-li se je poplatník uplatnit po skončení roku jinak než v jeho průběhu.
Vydáno: 26. 02. 2016
  • Článek
Cílem tohoto příspěvku je shrnutí podmínek, za kterých je oprávněn provést zaměstnavatel jako plátce daně roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2015 (dále též „roční zúčtování“) svým zaměstnancům, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na vyživované děti ve společně hospodařící domácnosti.
Vydáno: 22. 01. 2016