Nová úprava zvyšování důchodů

Vydáno: 11 minut čtení

Podle zákona o důchodovém pojištění se pro každý kalendářní rok nově stanoví základní parametry pro výpočet důchodů a dále se od 1. ledna kalendářního roku zvyšují vyplácené důchody. Tyto nové základní parametry a zvýšení důchodů stanoví vláda svým nařízením vždy do 30. září předchozího kalendářního roku. Pravidla pro zvyšování důchodů byla přitom významně dotčena zákonem č. 270/2023 Sb. , který nabyl účinnosti dnem 1. října 2023.

Nová úprava zvyšování důchodů
JUDr.
Jan
Přib
Zvýšení důchodů v roce 2024
Pro rok 2024 stanovilo nové parametry důchodového pojištění a zvýšení vyplácených důchodů
nařízení vlády
, o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024.
Vyplácené důchody se zvyšují od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém dochází ke zvýšení. Důchody se tedy (již od roku 2022) nezvyšují od splátky důchodu splatné v lednu, nýbrž jednotně od 1. ledna, tj. na základě nařízení vlády č. 286/2023 Sb. se zvyšují
od 1. ledna 2024
.
V lednu 2024 obdrží důchodci, kterým důchod vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), ještě
doplatek zvýšení
za dobu od 1. ledna 2024 do dne předcházejícího pravidelné splát

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Výdělečná činnost při pobírání důchodu
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Kdy zaměstnavatel neplatí pojistné za zaměstnance
Daňové aktuality
Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Jednatel s. r. o. ze státu EU a zdravotní pojištění
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Podpora zaměstnavatelů zranitelných skupin zaměstnanců úlevami v pojistném na sociální zabezpečení
Předdůchod a zdravotní pojištění
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Valorizace rent v roce 2023
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Úspora Antivirus C
Starobní důchod
Odchod do důchodu
Sleva na pojistném u zaměstnanců mladších 21 let
Zdravotní pojištění - zaměstnání malého rozsahu starobního důchodce
Přesluhování při pobírání starobního důchodu přeměněného z invalidního důchodu
Spolupracující osoba v důchodu a vedlejší činnost
OSVČ - starobní důchodce
Oznámení přiznání důchodu zdravotní pojišťovně
Zaměstnanec v EU – Slovák v ČR
Vyplnění ELDP
Příjmy po skončení zaměstnání a sociální pojištění
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
Starobní důchodce a nemocenská
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zaměstnanec a dozorčí rada

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
622/2004 Sb. o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
357/2005 Sb. o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
71/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
270/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
286/2023 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024