286/2023 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024

Schválený:
286/2023 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. září 2023
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024
Vláda stanoví podle § 107 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 212/2016 Sb. a zákona č. 323/2021 Sb.:
 
§ 1
Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu
(1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022 činí 40 638 Kč.
(2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022 činí 1,0819.
 
§ 2
Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu
Pro rok 2024 výše
a) první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 19 346 Kč,
b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 175 868 Kč.
 
§ 3
Výše základní výměry důchodu
Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2024 činí 4 400 Kč.
 
§ 4
Výše částky zvýšení za vychované dítě
Výše částky zvýšení za 1 vychované dítě pro rok 2024 činí 500 Kč.
 
§ 5
Zvýšení důchodů v roce 2024
Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2024 se zvyšují od 1. ledna 2024 tak, že základní výměra důchodu se zvyšuje o 360 Kč měsíčně.
 
§ 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.