Daňový bonus

Plné znění otázky

Mohu zaměstnanci uplatnit daňový bonus na děti za leden 2018, jestliže k 31. 1. 2018 ukončil pracovní poměr a já nevím, zda splní v roce 2018 podmínku šestinásobku minimální mzdy (Nový zaměstnavatel ho může propustit ve zkušební době například.)? Zajímá mne, zda já jako bývalý zaměstnavatel něco neporuším.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Související články

Daňové aktuality
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Daňový bonus a pojetí čisté mzdy u srážek ze mzdy
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Kompenzační bonus OSVČ
Kompenzační bonus pro OSVČ a provize
Kompenzační bonus, ošetřovné OSVČ
Usnesení vlády a koronavirus
Kompenzační bonus pro OSVČ a účetní
Postup při chybném vyplacení daňového bonusu
Kompenzační bonus
Kompenzační bonus 25 000 Kč pro společníka v. o. s.
Daňový bonus a insolvenční řízení
Daňový bonus
Daňový bonus - OSVČ
Exekuce vedená soudním exekutorem a daňové přiznání
Použití daňového bonusu pro exekuční srážky
Bonusy
Daňový bonus
Daňový bonus může být z DPP
Srážky, exekuce, daňový bonus
Daňový bonus - pracující student
Nárok na daňový bonus na dítě u zaměstnance

Související předpisy

§ 35d. 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů