Daňový bonus - pracující student

Plné znění otázky

Má nárok zaměstnankyně na daňový bonus na dceru, která studuje na vysoké škole (bakalářské studium), má potvrzení o studiu a studium ukončí v červnu 2018 a od října 2019 bude pokračovat dálkově v magisterském studiu? Současně dcera pracuje na hlavní pracovní poměr s polovičním úvazkem a je důchodově pojištěná již od ledna 2018 a bude pracovat i v roce 2019. Věku 26 let nedosahuje a v roce 2019 dosahovat nebude. Za které měsíce si může zaměstnankyně daňový bonus uplatnit v roce 2018 a v roce 2019?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Daňový bonus a pojetí čisté mzdy u srážek ze mzdy
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Daňový bonus - OSVČ
Bonusy
Daňový bonus může být z DPP
Nárok na daňový bonus na dítě u zaměstnance
Maximální výše měsíčního daňového bonusu
Daňový bonus a insolvenční řízení
Kompenzační bonus
Pozdě oznámené narození dítěte zaměstnavateli v roce 2020 a roční zúčtování daně za rok 2019
Kompenzační bonus 25 000 Kč pro společníka v. o. s.
Daňový bonus
Kompenzační bonus OSVČ
Kompenzační bonus pro OSVČ a provize
Kompenzační bonus, ošetřovné OSVČ
Usnesení vlády a koronavirus
Kompenzační bonus pro OSVČ a účetní
Postup při chybném vyplacení daňového bonusu
Použití daňového bonusu pro exekuční srážky
Daňový bonus
Srážky, exekuce, daňový bonus

Související předpisy

§ 12 zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
§ 38c. 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 38l. 3 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů