Použití daňového bonusu pro exekuční srážky

Plné znění otázky

Na semináři nám bylo tvrzeno, že se daňový bonus, jak měsíční tak z ročního zúčtování, přičítá k částce čisté mzdy, ze které se dále odečítá nezabavitelná částka na poplatníka a na ev. další vyživované osoby. Toto tvrzení opírali o exekuční řád. Opačný názor jsem mimo jiné zachytila i v přiloženém textu (...výčet příjmů v ZP a OSŘ, z nichž jsou srážky prováděny, je taxativní, a nelze je proto rozšiřovat na příjmy jiné. Není proto například žádná opora v zákoně pro provedení srážek z vratky přeplatku na dani z příjmů ze závislé činnosti při jejím ročním zúčtování, a ani z daňového bonusu, který je součástí daňového zvýhodnění na vyživované děti.). Prosím vás tedy o platné stanovisko. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňový bonus a pojetí čisté mzdy u srážek ze mzdy
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Odpovědi na dotazy plátců daně

Související otázky a odpovědi

Exekuce vedená soudním exekutorem a daňové přiznání
Srážky, exekuce, daňový bonus
Kompenzační bonus OSVČ
Kompenzační bonus pro OSVČ a provize
Kompenzační bonus, ošetřovné OSVČ
Usnesení vlády a koronavirus
Kompenzační bonus pro OSVČ a účetní
Postup při chybném vyplacení daňového bonusu
Kompenzační bonus
Kompenzační bonus 25 000 Kč pro společníka v. o. s.
Daňový bonus a insolvenční řízení
Daňový bonus
Daňový bonus - OSVČ
Daňový bonus
Bonusy
Daňový bonus
Daňový bonus může být z DPP
Daňový bonus - pracující student
Nárok na daňový bonus na dítě u zaměstnance

Související předpisy

§ 60 zákona 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
§ 229 zákona 99/1963 Sb. občanský soudní řád