Zdravotní pojištění a návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené

Plné znění otázky

Naše zaměstnankyně bude nastupovat zpět do zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené dne 23. 5. 2018. V průběhu měsíce května bude od 1. 5. 2018 do 22. 5. 2018 čerpat rodičovskou dovolenou a od 23. 5. - 31. 5. 2018 pracovat. V měsíci květnu již nebude pobírat rodičovský příspěvek. Její hrubý příjem za odpracovanou dobu bude činit - 3 044 Kč, z této částky by bylo odvedeno zdravotní pojištění ve výši 411 Kč (13,5 %). Jak mám postupovat při stanovení částky, která musí být odvedena na její zdravotní pojištění za květen? Předpokládám, že z důvodu, že již nepobírá rodičovský příspěvek, stát tedy nebude plátcem pojistného po celé rozhodné období (květen). Bude se doba rodičovské dovolené považovat za dobu pracovního volna pro důležité osobní překážky v práci, za kterou se zdravotní pojištění neplatí a pro zaměstnankyni bude platit minimální vyměřovací základ, který se bude snižovat na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních dnů za období 23. 5. - 31. 5., tj. 9 kalendářních dní? Pak by dle mého výpočtu mělo být odvedeno pojistné ve výši 479 Kč. 9 KD : 31 KD x 12 200 (min. mzda) = 3 542 Kč. Z toho pojistné: 3 542 x 0,135 = 479 Kč. Je tento výpočet správný? Jakou částkou by se podílela zaměstnankyně a jakou zaměstnavatel? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související články

Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Zaměstnavatelé a neukončování "státních kategorií" ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - kdy se neplatí pojistné z důvodu neplaceného volna
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené z pohledu zdravotního pojištění
Různé varianty souběžných příjmů u jednoho zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Lhůty a počítání času ve zdravotním pojištění
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Daňové aktuality
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Důležité rozhodné částky zdravotního pojištění v roce 2017
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 - vybrané situace
Zdravotní pojištění při zaměstnání ve více státech Evropské unie
Studenti a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Odvod zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Zálohy na zdravotní pojištění - konec rodičovského příspěvku
Autorský honorář a placení ZP a SP
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
OSVČ a Úřad práce
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Částečná nezaměstnanost a superhrubá mzda
Náhrada nákladů za home office - odvody
Dohoda o pracovní činnosti a dočasná pracovní neschopnost (DPN)
Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Provize z obratu v době dočasné pracovní neschopnosti