Zánik práva na uplatnění slevy na studenta

Plné znění otázky

Náš zaměstnanec obdržel rozhodnutí vysoké školy, že kvůli nesplnění školních podmínek škola jeho studium ukončuje. V rozhodnutí je mj. uvedeno: „Dnem ukončení studia je podle čl. 34 odst. 9 písm. b) studijního a zkušebního řádu den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci. Podle § 68 odst. 4 zákona o vysokých školách se můžete písemně odvolat proti tomuto rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.“

Dopis mu přišel 12. 3. 2018 (doručenkou). Kdy ale toto rozhodnutí nabývá právní moci, a zaměstnanec tedy pozbude práva na studentskou slevu? Domnívám, se že 30 dní poté (možnost odvolání se, a tudíž nabytí právní moci, tj. 11. 4. 2018. Je to tak?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Odpovědi na dotazy plátců daně
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Sleva na dani - student
Sleva na studenta při zanechání studia
Daňové zvýhodnění na dítě - studenta VŠ
Sleva na studenta
Sleva na dítě
Sleva na studenta
Daňové zvýhodnění na dítě
Změna invalidního důchodu 3. stupně se ZTP/P na starobní důchod
Sleva na dítě - doktorand do 28 let
Sleva na manželku - nepeněžní příjem
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Starobní důchodce a uplatnění slevy na dani z příjmu
OSVČ ZTP/P
Uplatnění slevy na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů
Příjem ženy na mateřské dovolené
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Školkovné
Uplatnění slevy na invaliditu
Základní sleva na invaliditu

Související předpisy

§ 68.4 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)