Sleva na studenta

Plné znění otázky

Studentka při studiu na střední škole pracovala jako brigádnice po celý rok 2017, měla podepsané prohlášení. Studium ukončila maturitní zkouškou v květnu 2017. Na úřadu práce evidovaná nebyla, do hlavního pracovního poměru nastoupila až v roce 2018. Lze uplatnit slevu na studenta do června 2017 nebo až do 31. 8. 2017 ?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Odpovědi na dotazy plátců daně
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Sleva na dani - student
Sleva na studenta při zanechání studia
Daňové zvýhodnění na dítě - studenta VŠ
Sleva na dítě
Sleva na studenta
Daňové zvýhodnění na dítě
Zánik práva na uplatnění slevy na studenta
Změna invalidního důchodu 3. stupně se ZTP/P na starobní důchod
Sleva na dítě - doktorand do 28 let
Sleva na manželku - nepeněžní příjem
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Starobní důchodce a uplatnění slevy na dani z příjmu
OSVČ ZTP/P
Uplatnění slevy na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů
Příjem ženy na mateřské dovolené
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Školkovné
Uplatnění slevy na invaliditu
Základní sleva na invaliditu

Související předpisy

§ 12, 13 zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
§ 35ba zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů