Maximální vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění

Plné znění otázky

Jak postupovat při stanovení maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění? Zaměstnanec měl u jednoho zaměstnavatele souběžně 2 smlouvy. V průběhu kalendářního roku jsem pro stanovení MVZ příjem z obou smluv sčítala a po dosažení MVZ již neodváděla za něj sociální pojištění. V letošním roce bude mít za 1/2016 příjem z obou těchto smluv, k 31.1.2016 oba tyto pracovní poměry budou ukončeny a od 1.2.2016 bude u nás pracovat na novou smlouvu. Při stanovení MVZ v roce 2016, budu vycházet ze součtu příjmů ze všech těchto smluv, (2 které budou ukončeny i z aktuální smlouvy), jelikož se v kalendářním roce bude jednat o příjem od jednoho zaměstnavatele?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Sociální zabezpečení studentů
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti

Související otázky a odpovědi

Nemocenská
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Nemoc u DPP
Výdělek v průběhu nemocenské
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Zastupitelé - přihlášení na ČSSZ
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Starobní důchodce a nemocenská
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Hasiči - zvýšený odvod pojistného a odpracovaná doba (směny)
Odměna v době mateřské dovolené
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění

Související předpisy

§ 15a zákona 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti