Několik poznámek k teplotě na pracovišti

Dne 26. září 2022 schválila vláda návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo zdravotnictví připravilo tuto novelu s ohledem na energetickou krizi vyvolanou válečným konfliktem Ruské federace na Ukrajině. V odůvodnění uvedlo, že je nutno všemi možnými a dostupnými prostředky minimalizovat (zbytnou) spotřebu energií, a to zejm. s ohledem na jejich rostoucí ceny, a že tudíž přijetí navrhovaných úprav je zcela zásadní; zároveň je nezbytné, aby nové nařízení vlády vešlo v účinnost bez zbytečného odkladu. Jeho účinnost je tedy stanovena dnem publikace předpisu ve Sbírce zákonů. Je tedy pouze otázkou dnů, kdy dojde k jeho publikaci ve Sbírce zákonů a nabude právní závaznosti pro zaměstnavatele.

V té souvislosti bude publikován ve Sbírce zákonů ještě další předpis s obdobným cílem, a to provést úpravu teploty pro ubytovací zařízení, zasedací místnost staveb pro shromažďování většího počtu osob, haly kulturních a sportovních zařízení, učebny, ústavy sociální péče, zdravotnická zařízení, výstaviště, stavby pro obchod a hygienických zařízení u pobytových místností, a to pro teplé či chladné období roku. Jedná se o vyhlášku č. 6/2003 Sb. stanovuje hygienické limity chemických, fyzikálních a…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků