Koučování zaměstnanců, jeho cíle a metody

S termínem „koučování“ se lze v manažerské teorii i podnikové praxi setkat ve dvou významech. Jednak jako s označením řídícího stylu, uplatňovaného v rámci tzv. situačního řízení, jednak jako s nástrojem rozvoje zaměstnanců, pomáhajícím jim nejen v osvojení nových schopností, ale i získání nového pohledu na svou pracovní roli a její úkoly. Článek se zabývá oběma významy termínu koučování a uvádí jejich cíle, metody i předpoklady úspěšného využití. Zároveň mapuje zásady profesionálního přístupu kouče, jemuž musí odpovídat i patřičné vzdělání a znalost praxe podniku.

Koučování v širším slova smyslu je řídící styl, který je součástí koncepce takzvaného situačního řízení. Její princip spočívá v tom, že řídící styl, který vedoucí uplatňuje, vychází – vedle situace jako takové – ze schopností, zkušeností a motivace jednotlivých spolupracovníků. V závislosti na nich by měl ve vztahu k jednotlivým osobám nabývat jedné ze čtyř základních podob.

Tyto podoby se odlišují mírou, se kterou vedoucí práci svých zaměstnanců usměrňuje, tím, zda se toto usměrňování děje spíše…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků