Emocionální inteligence v práci a řízení

Vydáno: 23 minut čtení

Emocionální inteligence patří v řadě profesí k důležitým pracovním předpokladům. Ovlivňuje jak individuální výkonnost, tak i vztahy a spolupráci s ostatními. V případě manažerů podmiňuje i jejich schopnost motivovat a vést. Neméně důležitá je pro dobré vztahy organizace se zákazníky. K emocionální inteligenci existují odlišné vrozené předpoklady, jde ji však rozvíjet. Článek se zabývá podstatou a projevy emocionální inteligence, jejím vlivem na pracovní i řídící výkonnost i tím, jak ji posilovat.

Význam emocí v práci a řízení spočívá v tom, že ovlivňují motivaci a aktivitu osob, ale i kvalitu jejich rozhodování a uvažování. Promítají se proto v jejich pracovním chování i osobní výkonnosti. Příjemné či pozitivní emoce lidskou aktivitu stimulují, nepříjemné ji naopak oslabují a snižují. Impulzivní emoce (zlost, vztek) mohou vést k prudkým reakcím, a tím i nežádoucímu jednání. V závislosti na své povaze tak mohou emoce působit jak ku prospěchu, tak i ke škodě organizace.

Důležitý je dopad emocí i na vzájemnou spolupráci a mezilidské vztahy na pracovišti. Vystihl to před časem představitel jednoho mezinárodního maloobchodního řetězce v časopise Harvard Business Review, když prohlásil, že „kdybychom o určité prodejně nevěděli nic jiného, než že se zde podařilo zlepšit pracovní náladu jejích zaměstnanců o 5 %, mohli bychom snadno předpovědět, že její příjmy vzrostou o 0,5 %.“ Význam emocí při ovlivňování a řízení pracovníků bývá přesto podceňován.

Příklad č. 1:

Důležitost emocí ilustruje situace, kdy se vedoucí své spolupracovníky snaží přesvědčit o potřebě určitých změn v organizaci práce či pracovních postupech, a opírá se přitom především o „racionální argumenty“. Ve své snaze však nemusí být příliš úspěšný, a to ani v případě, kdy předkládané důvody jsou skutečně pádné. Důvodem je, že přesvědčit ostatní vyžaduje často především ovlivnit jejich emoce. Racionální argumenty samotné však na tyto emoce zpravidla nepůsobí nebo nejsou dostatečně účinné.

Působit na emoce zaměstnanců může v tomto případě vyžadovat omezit nebo zcela odstranit obavy, které s novou situací spojují. Může jít například o obavy z toho, že v ní zcela neuspějí, přijdou o své výhody apod. Tyto obavy přitom pracovníci často nedávají plně najevo. Vedoucí by je však měl rozpoznat a vyvrátit.

Jiným důvodem, proč zaměstnanci, často však i zákazníci určité postupy nebo řešení odmítají, je, že mají pocit, že jsou jim vnucovány příliš direktivně. Úspěšnějším při jejich zavádění může být proto snaha vytvořit u nich pocit, že s novými postupy či řešeními přišli sami.

Příklad č. 2:

Obdobný příklad se týká sklonu zaměstnanců ke vzájemné spolupráci. Organizace i jednotliví vedoucí k ní často vybízejí, jejich apely však vyznívají naprázdno. Důvodem je, že se jim nepodařilo u zaměstnanců vytvořit emoce, které sklon ke spolupráci s ostatními podporují, například pocit vlastní úspěšnosti či vzájemné důvěry.

Emocionální inteligence

Emocionální inteligence je schopností využívat emoce k řešení problémůa efektivnímu jednání. Její význam a využití se vztahuje jak k úspěšnému řízení vlastního jednání, tak k ovlivňování mezilidských vztahů.

Podstatu kontroly a využívání v

Související dokumenty

Související články

Co znamená řídit výkon zaměstnanců
Motivovat znamená získávat důvěru
Motivace pracovníků a její individuální rozdíly
Co znamená řídit výkon zaměstnanců
Motivace zaměstnanců
Motivační nástroje vedoucího
Personální manuál jako nástroj metodické podpory personálně řídících činností
Od řízení k vedení
Jak propojit personální strategii s celkovou strategií podniku
Osobní efektivita: od motivace přes úkolování až ke kontrole sebe sama
Proč a jak v praxi uplatňovat leadership
Jaký typ leadera potřebuje vaše organizace
Jak jednat s pracovníky různých vlastností a typů
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Koučování zaměstnanců, jeho cíle a metody
Motivace jako "nové" sociální inženýrství
Efektivní rozhodování problémových situací v personální práci
Diversity Management jako konkurenční výhoda
Jak se vyvarovat personálně-řídících chyb z "dobrých úmyslů"
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Talent management
Nejčastější příčiny nedostatků v práci zaměstnanců, a jak jim předcházet

Související otázky a odpovědi

Kolektivní smlouva
Teambuilding
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Diskriminace v odměňování
Dovolená navíc
Kvalifikační dohoda
Dvě odborové organizace
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Uchování kopií dokladů
Vzdělávání a osobní volno z právního hlediska
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
OSVČ a zaměstnanec na DPP
Rodné listy dětí
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy