Zahájení evropské kampaně "Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž"

Vydáno: 4 minuty čtení

Řešení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací zlepšuje životy pracovníků a z ekonomického hlediska se vyplatí. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) připravila na období 2020-2022 další ze svých kampaní, tentokrát zaměřenou na muskuloskeletální poruchy související s prací.

Nová kampaň má název Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž. Téma bylo zvoleno proto, že miliony pracovníků v celé Evropské unii trpí muskuloskeletálními poruchami souvisejícími s prací. Podle údajů z šestého průzkumu pracovních podmínek v Evropě si na muskuloskeletální poruchy stěžují přibližně tři z pěti pracovníků v Evropské unii.

Muskuloskeletální poruchy poškozují kvalitu života lidí a jsou jednou z hlavních příčin pracovní neschopnosti a předčasného odchodu do důchodu, což má negativní d

Související dokumenty

Související články

Manipulace s břemeny
"Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou"
"Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku"
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - dokončení
Předcházení opakování pracovních úrazů efektivním LFI systémem
Bezpečné provozování vnitropodnikové dopravy
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Zaměstnanec odmítl zkoušku na alkohol v krvi
Zemní a výkopové práce - druhá nejrizikovější činnost na staveništi
Resilience, osobní a organizační odolnost na pracovišti
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích
Pilíře bezpečnosti ve stavebnictví a ostatních odvětvích
Předcházení zdravotním rizikům u pracovníků úklidu
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Organizační faktor v prevenci rizik na pracovištích
Ochrana zaměstnanců před účinky obloukového výboje
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Důsledky zanedbávání prevence rizik
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví

Související otázky a odpovědi

Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Bezpečnostní listy na pracovišti
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Stávka a její vliv na dovolenou
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek