Hana Hlavičková

  • Článek
Řešení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací zlepšuje životy pracovníků a z ekonomického hlediska se vyplatí. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) připravila na období 2020-2022 další ze svých kampaní, tentokrát zaměřenou na muskuloskeletální poruchy související s prací.
Vydáno: 09. 10. 2020
  • Článek
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Celoevropská kampaň Zdravé pracoviště 2018-2019 na téma „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“, která probíhá pod záštitou Evropské agentury pro bezpečnost...
Vydáno: 07. 06. 2019
  • Článek
Mezi časté úrazy dětí patří otravy, popáleniny (vč. chemických) nebo poleptání. Příčinou těchto závažných důsledků jsou právě chemické látky. Chemické látky jsou všude kolem nás a v každém výrobku, který kupujeme. Jsou užitečné, ale zároveň i nebezpečné. Téma nebezpečnosti chemických látek je tématem další z dětských výtvarných soutěží pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů.
Vydáno: 11. 01. 2019
  • Článek
Celoevropská kampaň Zdravé pracoviště 2016–2017 na téma „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“, která probíhá pod záštitou Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), je...
Vydáno: 10. 11. 2016