Výše příplatků za noční práci a za práci v sobotu a v neděli

Vydáno: 6 minut čtení

Jednou z nárokových složek mzdy, kterou dostává zaměstnanec za svoji práci, je též příplatek za noční práci dle ustanovení § 116 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a příplatek za práci v sobotu a v neděli dle ustanovení § 118 téhož právního předpisu. Nárokové jsou zmíněné příplatky proto, že zaměstnanci na ně vzniká nárok, pokud vykoná práci v noční době (tj. v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin), resp. se tak stane v kalendářní dny odpovídající sobotě a neděli, které se v našich končinách berou obecně jako dny pracovního klidu.

Ve výše uvedených paragrafech stanoví zákoník práce minimální výši obou příplatků, a to shodně na 10 % průměrného výdělku. Současně ale umožňuje sjednání jiné minimální výše a způsobu určení těchto příplatků. Jak se vyjádřila v jednom ze svých stanovisek AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, nepřichází v úvahu, aby byl některý z těchto příplatků dohodnut ve výši 0 Kč, a v obecné rovině není možné sjednat uvedené příplatky ani v bagatelní výši, tedy ve výši, která by popřela jejich smysl. Účelem právní úpravy není totiž vyloučit právo zaměstnance na pří