69/2017 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Schválený:
69/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. února 2017
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Změna: 22/2018 Sb.
Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
 
§ 1
Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:
a) v hlavním městě Praze
1. Ďáblický hřbitov v Praze s Čestným pohřebištěm popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje,
2. Invalidovna v Praze,
3. Palác Lucerna v Praze;
b) ve Středočeském kraji
1. Krematorium v Nymburce,
2. Střední strojní a průmyslová škola v Mladé Boleslavi,
3. Sokolovna v Rakovníku,
4. Vodní elektrárna v Poděbradech,
5. Zámek s parkem v Brandýse nad Labem;
c) v Karlovarském kraji
1. Blatenský vodní kanál,
2. Chebská falc;
d) v Pardubickém kraji
Městské divadlo v Ústí nad Orlicí;
e) v Královéhradeckém kraji
Městské muzeum (Wenkeův obchodní dům) v Jaroměři;
f) v Jihomoravském kraji
1. Krematorium a kolumbárium na Ústředním hřbitově v Brně,
2. Klášter v Louce u Znojma;
g) v Moravskoslezském kraji
Společenský dům (Obchodní a živnostenská komora) v Opavě.
(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
 
§ 2
Podmínka zabezpečení ochrany národních kulturních památek
Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.
 
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr kultury:
Mgr. Herman v. r.
 
Příl.
Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením
a) v hlavním městě Praze
1.
Název:
Ďáblický hřbitov v Praze s Čestným pohřebištěm
popravených a umučených politických vězňů a
příslušníků druhého a třetího odboje
Popis: plocha hřbitova a čestného pohřebiště tvořená pozemky vymezenými prostorovými identifikačními znaky Prostorové identifikační znaky: Okres: Praha Obec: Praha Katastrální území: Střížkov Pozemky, parcelní čísla: 576/1, 576/2, 576/4, 576/5, 576/6, 578
2.
Název:
Invalidovna v Praze
Popis: budova na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků Prostorové identifikační znaky: Okres: Praha Obec: Praha Katastrální území: Karlín Pozemky, parcelní čísla: 695, 696 Budova, číslo popisné: 24
3.
Název:
Palác Lucerna v Praze
Popis: budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku Prostorové identifikační znaky: Okres: Praha Obec: Praha Katastrální území: Nové Město Pozemek, parcelní číslo: 2062 Budova, číslo popisné: 704
b) ve Středočeském kraji
1.
Název:
Krematorium v Nymburce
Popis: budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku Prostorové identifikační znaky: Okres: Nymburk Obec: Nymburk Katastrální území: Nymburk Pozemek, parcelní číslo: stavební parcela: 1204
2.
Název:
Střední strojní a průmyslová škola v Mladé Boleslavi
Popis: budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku Prostorové identifikační znaky: Okres: Mladá Boleslav Obec: Mladá Boleslav Katastrální území: Mladá Boleslav Pozemek, parcelní číslo: stavební parcela: 1544 Budova, číslo popisné: 456
3.
Název:
Sokolovna v Rakovníku
Popis: budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku Prostorové identifikační znaky: Okres: Rakovník Obec: Rakovník Katastrální území: Rakovník Pozemek, parcelní číslo: stavební parcela: 1136 Budova, číslo popisné: 733
4.
Název:
Vodní elektrárna v Poděbradech
Popis: budova a jiné nemovité objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky Prostorové identifikační znaky: Okres: Nymburk Obec: Poděbrady Katastrální území: Poděbrady Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 3861, 4107/5 Budova, číslo popisné: 71
5.
Název:
Zámek s parkem v Brandýse nad Labem
Popis: budovy a jiné nemovité objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků Prostorové identifikační znaky: Okres: Praha-východ Obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Katastrální území: Brandýs nad Labem Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 409, 419, 426, 427, 428, 429, 430, 3221 pozemkové parcely: 1261, 1262, 1263, 1265/1, 1268, 1269, 1277/1, 1277/2, 1278, 1288/1, 1289/2, 1290 Budova, číslo popisné: 402
c) v Karlovarském kraji
1.
Název:
Blatenský vodní kanál
Popis: umělý vodní kanál na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků Prostorové identifikační znaky: Okres: Karlovy Vary Obec: Boží Dar Katastrální území: Boží Dar Pozemky, parcelní čísla: pozemkové parcely: 920, 921, 883/1 (část v rozsahu koryta vodního toku) Katastrální území: Ryžovna Pozemky, parcelní čísla: pozemkové parcely: 99/2 (část v rozsahu koryta vodního toku), 99/4 (část v rozsahu koryta vodního toku), 206/1 (část v rozsahu koryta vodního toku), 683/1 (část v rozsahu koryta vodního toku), 722/1, 722/2, 723, 724, 725, 750/1 (část v rozsahu koryta vodního toku) Obec: Potůčky Katastrální území: Potůčky Pozemky, parcelní čísla: pozemkové parcely: 843/1 (část v rozsahu koryta vodního toku), 914 (část v rozsahu koryta vodního toku), 954/2 (část v rozsahu koryta vodního toku), 960 (část v rozsahu koryta vodního toku), 1251 (část v rozsahu koryta vodního toku), 1271 (část v rozsahu koryta vodního toku), 1355/1, 1355/2, 1355/3 (část v rozsahu koryta vodního toku) Obec: Horní Blatná Katastrální území: Horní Blatná Pozemky, parcelní čísla: pozemkové parcely: 1016 (část v rozsahu koryta vodního toku), 1017 (část v rozsahu koryta vodního toku), 1027/1 (část v rozsahu koryta vodního toku), 1027/2 (část v rozsahu koryta vodního toku), 1134/2 (část v rozsahu koryta vodního toku), 1191, 1192, 1195/1 (část v rozsahu koryta vodního toku)
2.
Název:
Chebská fale
Popis: budovy a jejich pozůstatky (Černá věž, kaple, palác) na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou stavební parcely 471 Prostorové identifikační znaky: Okres: Cheb Obec: Cheb Katastrální území: Cheb Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 471, 472, 473 Poznámka: Zpracováno podle právního stavu ke dni 10. listopadu 2017.
d) v Pardubickém kraji
Název:
Městské divadlo v Ústí nad Orlicí
Popis: budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku Prostorové identifikační znaky: Okres: Ústí nad Orlicí Obec: Ústí nad Orlicí Katastrální území: Ústí nad Orlicí Pozemek, parcelní číslo: stavební parcela: 1139 Budova, číslo popisné: 1062
e) v Královéhradeckém kraji
Název:
Městské muzeum (Wenkeův obchodní dům) v Jaroměři
Popis: budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku Prostorové identifikační znaky: Okres: Náchod Obec: Jaroměř Katastrální území: Jaroměř Pozemky, parcelní čísla: 1008 Budova, číslo popisné: 295
f) v Jihomoravském kraji
1.
Název:
Krematorium a kolumbárium na Ústředním hřbitově v Brně
Popis: budova a jiné nemovité objekty na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku Prostorové identifikační znaky: Okres: Brno-město Obec: Brno Katastrální území: Štýřice Pozemek, parcelní číslo: 1832/1 Budova, číslo popisné: 756
2.
Název:
Klášter v Louce u Znojma
Popis: budovy a jiné nemovité objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků Prostorové identifikační znaky: Okres: Znojmo Obec: Znojmo Katastrální území: Znojmo-Louka Pozemky, parcelní čísla: 1, 4, 23, 24/1 Budovy, čísla popisná: 3054, 3055
g) v Moravskoslezském kraji
Název:
Společenský dům (Obchodní a živnostenská komora) v Opavě
Popis: budova a jiné nemovité objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků Prostorové identifikační znaky: Okres: Opava Obec: Opava Katastrální území: Opava-Předměstí Pozemek, parcelní číslo: 712/1, 712/3 Budova, číslo popisné: 695
Poznámka:
Zpracováno podle právního stavu ke dni 1. září 2016.

Související dokumenty