Formulář vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Plné znění otázky

Při ročním zúčtování zaměstnaneckých daní vychází přeplatek celkem ve výši např. 50 000,- Kč, který posíláme zaměstnancům na účet v březnu. Z toho se jedná o celkem 60 000 Kč Přeplatek na dani po slevě (řádek 31a formuláře Výpočet daně a daňového zvýhodnění) a -10 000 Kč Doplatek na daňovém bonusu (Řádek 31b formuláře Výpočet daně a daňového zvýhodnění). Prosím jakou částku napíši do formuláře Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti do pole 06, resp. do řádků pod ním a následně do pole 06a na první straně formuláře? Dle mého do 06 napíši 60 000,- Kč a to samé i do řádků pod ním a do pole 06a částku - 10 000,- Kč. Následně v části I v řádku číslo 3 ve sloupci 4 uvedu částku 60 000,- Kč a ve sloupci 5 částku - 10 000,-Kč? Příloha č. 1 počet zaměstnanců bude obsahovat počet zaměstnanců i na dohody mimo pracovní poměr bez ohledu na to, zda jim byla sražena zálohová nebo srážková daň? Dále příloha č.2 formuláře Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti v sloupci 17 bude obsahovat pouze sražené zálohy(zálohová daň) za daný rok daného zaměstnance a sloupec 18 pouze srážkovou daň za daný rok?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Stručný přehled aktuálních změn v ročním zúčtování za rok 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Roční zúčtování záloh
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020

Související otázky a odpovědi

Roční zúčtování při souběhu HP a DPP
Sleva na vyživované dítě
Roční zúčtování daně - odpočet úroků z úvěru
Roční zúčtování u souběhu dohody o provedení práce a pracovního poměru u různých zaměstnavatelů
Ukončení životního pojištění a převod prostředků k jiné pojišťovně - příspěvky zaměstnavatele
Nárok na daňový bonus
Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob
Roční zúčtování daní
Roční zúčtování daně z příjmu zaměstnavatelem
Chybně uplatněný odpočet úroků z hypotéky v ročním zúčtování
Vyúčtování daně ze závislé činnosti
Prohlášení poplatníka 2021 po termínu mezd za leden
Žádost o roční zúčtování - pozdní dodání příloh
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Pracovní úraz a roční zúčtování
Neuplatněná sleva na manželku
Přechod práv a povinností a roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně u zaměstnanců