Dodatečné přiznání k daním z příjmů fyzických osob - změna uplatňování výdajů

Plné znění otázky

V roce 2018 bylo podáno za fyzickou osobu daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2017. V něm byl uplatněn výdajový paušál 80 % v nižším limitu. Dodatečně bylo zjištěno, že do daňového přiznání nebyly zahrnuty všechny příjmy za dané období. Je možné podat dodatečné přiznání a současně změnit způsob uplatnění výdajů na skutečné? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Příjmy z pronájmu SVJ
Loss carryback
Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Sleva na dítě v přiznání
Výdaje procentem a rozdělení příjmů na spolupracující osobu
Daň z příjmů fyzických osob
Spolupracující osoba
Paušální výdaje
Fyzická osoba - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Dotace na mzdy
Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - výdaje paušálem
Dodatečné daňové přiznání
Spolupracující osoba a paušální výdaje + bonus nad děti
Daň z příjmů FO a pachtovné
OSVČ - paušální výdaje a daňové zvýhodnění na dítě a slevy na manželku
Daň z příjmu a výdaje procentem z příjmů
Uplatňování výdajů procentem
Profesionální sportovec - daň z příjmů
Úmrtí podnikatele - fyzická osoba

Související předpisy

§ 7. 7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů