OSVČ - paušální výdaje a daňové zvýhodnění na dítě a slevy na manželku

Plné znění otázky

Poplatník daně, který má příjem pouze jako OSVČ, uplatňuje v daňovém přiznání své náklady 40% paušálem. Má tento poplatník nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na dítě a slevy na manželku (příjem do 68 000 Kč), nebo má nárok pouze na odpočet slevy na poplatníka na vlastní osobu? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Stručný přehled aktuálních změn v ročním zúčtování za rok 2017
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

OSVČ jako vedlejší činnost a daňové přiznání
Sleva na dítě v přiznání
Výdaje procentem a rozdělení příjmů na spolupracující osobu
Daň z příjmů fyzických osob
Spolupracující osoba
Paušální výdaje
Spolupracující osoba a paušální výdaje + bonus nad děti
Danění daru
Příjmy z pronájmu SVJ
Zdanění pachtovného
Přiznání a placení daně z příjmu za rok 2020
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Uplatnění úroků jako odpočet u OSVČ
Manželé - osoby spolupracující, sleva na děti
Daňové přiznání a živnost
Dotace na mzdy
Placení záloh u daně z příjmů u OSVČ
Student a zdravotní a sociální pojištění
Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - výdaje paušálem

Související předpisy

§ 35ba, 35c zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů