Daň z příjmu a výdaje procentem z příjmů

Plné znění otázky

OSVČ zdaňuje výdaje procentem z příjmů. Má příjmy podléhající 80 % paušálu i příjmy podléhající 60 % paušálu. Příjmy dle § 7 odst. 7 písm. a) má ve výši 1 250 000 Kč a příjmy dle § 7 odst. 7 písm. b) pak ve výši 1 130 000 Kč. Celkové příjmy jsou tedy 2 380 000 Kč. Platí při tomto kombinovaném příjmu nějaký strop pro uplatnění paušálních výdajů? Anebo u každé druhu příjmu si může uplatnit plnou procentickou výši z příjmů.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020

Související otázky a odpovědi

Příjmy z pronájmu SVJ
Sleva na dítě v přiznání
Výdaje procentem a rozdělení příjmů na spolupracující osobu
Daň z příjmů fyzických osob
Spolupracující osoba
Paušální výdaje
OSVČ - paušální výdaje a daňové zvýhodnění na dítě a slevy na manželku
Daň z příjmů FO a pachtovné
Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - výdaje paušálem
Podání přiznání a přehledů v odloženém termínu
Souběh DPČ a DPP u jednoho zaměstnavatele, podání přiznání
Danění daru
Potvrzení o zdanitelných příjmech - vykázání v přiznání
Nemovitost a zůstatková cena při prodeji
Dědictví a daňové přiznání
Výnosy z fondů a akcie
Doplatek u zaměstnance v daňovém přiznání
Nepodání přiznání - zaměstnanec
OSVČ jako vedlejší činnost a daňové přiznání

Související předpisy

§ 7. 7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů