Uplatňování výdajů procentem

Plné znění otázky

Poplatník má živnostenský list na softwarové a grafické práce. Některé z těchto činností spadají pod autorský zákon. Může si ke všem příjmům z tohoto podnikání na základě ŽL uplatnit 60 % výdajů nebo z autorských příjmů jen 40 %?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Daňové aktuality
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Daňové aktuality
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob

Související otázky a odpovědi

Spolupracující osoba
Příjmy z pronájmu SVJ
Sleva na dítě v přiznání
Výdaje procentem a rozdělení příjmů na spolupracující osobu
Daň z příjmů fyzických osob
Příležitostný příjem
Paušální výdaje
Fyzická osoba - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Dotace na mzdy
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - výdaje paušálem
Spolupracující osoba a paušální výdaje + bonus nad děti
Daň z příjmů FO a pachtovné
Dodatečné přiznání k daním z příjmů fyzických osob - změna uplatňování výdajů
OSVČ - paušální výdaje a daňové zvýhodnění na dítě a slevy na manželku
Daň z příjmu a výdaje procentem z příjmů
Profesionální sportovec - daň z příjmů
Úmrtí podnikatele - fyzická osoba

Související předpisy

§ 7.2, 6, 7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů