OSVČ a bezpečnost práce

Plné znění otázky

Na pracovištích zaměstnavatele vykonává občasnou činnost OSVČ (bez zaměstnanců), která má s firmou smlouvu o dílo. Firma jí poskytla informace a pokyny obdobné jako dle § 103 odst. 1 písm. g). OSVČ může výjimečně vykonávat i práce ve výškách (na lešení, z manipulační plošiny). Je firma povinna zjišťovat, zda má OSVČ k prováděné práci dostatečnou odbornou způsobilost, nebo je to věc OSVČ (včetně zajištění osobních ochranných pracovních prostředků) a firma jí pouze musí dále poskytnout informace o rizicích (a příslušných opatřeních) dané práce a dále provozní dokumentaci k plošině nebo k lešení? Samozřejmě zajištění potřebných revizí a kontrol plošiny a kontrol lešení je věcí firmy. Má výše uvedená OSVČ též povinnost předat firmě rizika, plynoucí z její činnosti pro zaměstnance smluvní firmy dle § 101 odst. 3 zákoníku práce, nebo tuto povinnost má jen zaměstnavatel, který zaměstnává vlastní zaměstnance? 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP
Odborná způsobilost pro pracovní potápění
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP na pracovišti a PROFESIONÁL BOZP pokračují
Rozsah odpovědnosti zhotovitele za BOZP
Školení řidičů motorových vozidel
Koordinátor BOZP jako odborně způsobilá osoba
Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI má svého vítěze
Zajímavý průzkum o výkonu činnosti odborně způsobilých osob
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců
Jaké je (bude) nové vedení Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Profesní kvalifikace - cesta pro zvyšování odbornosti pracovníků a snižování nezaměstnanosti
Soutěž PROFESIONÁL BOZP - 4. ročník má svého vítěze
Soudní znalectví v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany, 6. část
Otestujte si své znalosti ke zkoušce v prevenci rizik
Bezpečnost a ochrana zdraví ve zdravotnictví
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století

Související otázky a odpovědi

Platnost slovenských revizí
Povinné školení řidičů
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Profesní způsobilost řidiče
Osvědčení a oprávnění při opravách elektrických zařízení
Odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Pracovní smlouva odborný zástupce
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Externí vedoucí pracovník
Ohrožení nemocí z povolání

Související předpisy

§ 101, 102, 104, 105 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 2, 11-13 zákona 309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)