Vyúčtování daně vybírané srážkou

Plné znění otázky

Jak správně vyplnit formulář Vyúčtování daně vybírané srážkou? Setkal jsem se s dvěma výklady, a proto bych rád měl jistotu. Jde o sloupce 1, 2 a 10. Pokud pan X měl za leden 2017 na DPP 10 000 Kč v hrubém a 8 500 Kč v čistém, vyplním formulář ve sloupci 1 již za leden 1 500 Kč, anebo až v únoru při skutečné úhradě, tedy v době, kdy i dojde k samotné srážce? Podle mne by to mělo být až v únoru ve sloupci 1+2 a sloupec 10 podle toho, zda se opravdu sražená daň odvedla, či nikoliv (a odvedla se až další měsíc). A v případě pana Y, který měl DPP pouze za prosinec opět 10 000 Kč hrubého a 8 500 Kč čistého, bych tuto DPP ani do Vyúčtování srážkové daně nedával za rok 2017, ale až rok 2018. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Roční zúčtování daně 2015
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku

Související otázky a odpovědi

Srážková daň a roční zúčtování daně zaměstnavatelem
Srážková daň a služby ze Seychel
Srážková daň - datum srážky, splatnost daně a vyúčtování daně vybírané srážkou
Vyúčtování daně vybírané srážkou z příjmů u fyzických osob
Postup FÚ při výpočtu úroku z prodlení srážkové daně
Vyúčtování srážkové a daně ze závislé činnosti
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Zdanění příjmu jednatele
Srážková daň - umělec (nerezident)
Srážka daně - zahraniční umělec
Zdanění nevyplacených honorářů
Termín pro odvod srážkové daně
Srážková daň - dohoda o provedení práce
OSVČ - zaměstnávání na DPP
Dohoda o provedení práce a daňové přiznání
Srážková daň z rozdělení příjmů
Dohoda o provedení práce - starobní důchodce
Odvod daně při druhém zaměstnání
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat

Související předpisy

§ 36, 38d zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů