Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování

Končí rok 2022. Rok, ve kterém v noci z 30. června na 1. července došlo k převratu v právních předpisech pro vyhrazená technická zařízení (VTZ). V jednom okamžiku přestala platit řada tradičních předpisů a v platnost vstoupily předpisy nové. Účastníci systému BOZP se ráno 1. 7. 2022 probudili do jiného světa, celí rozlámaní z vysilujícího vyhlížení oné přelomové noci. A ještě nyní, před koncem roku 2022, jim stále velmi pomalu dochází, k čemu vlastně v létě došlo. Proč? Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ, a navazující soubor nařízení vlády nelze chápat jen jako pouhé učesání právní úpravy do nové struktury. Zkusím s koncem roku trochu bilancovat své zkušenosti z praxe. Neubráním se rozmrzelosti, ale ani výzvě pro budoucnost zlepšit celý systém BOZP.

Ve své publikační a osvětové činnosti, které se věnuji vedle své práce inspektora BOZP Oblastního inspektorátu práce (OIP), vždy zdůrazňuji dva základní pilíře českého průmyslu a systému bezpečnosti práce. Prvním pilířem je úcta k tradicím a vědomí, že předpisy pro zajištění bezpečnosti práce byly sestavovány na základě úrazů, nehod a vážných havárií našich předků. Druhým pilířem je odpovědnost každého jednotlivce jak za sebe, tak za své činy a rozhodnutí ovlivňující bezpečnost ostatních. Ve…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků