Bezpečnost práce u zdvihacích zařízení se stále podceňuje

Vydáno: 11 minut čtení

Tuto skutečnost potvrzuje ne příliš optimistický vývoj pracovní úrazovosti u zdvihacích zařízení (Tab. č. 1, Tab. č. 2), ale také i zjištění v rámci kontroly příčin a okolností pracovního úrazu. Dále pak z informačního sytému o pracovních úrazech Státního úřadu inspekce práce je zřejmé, že zaměstnavatelé, ale i samotní zaměstnanci bezpečnost práce u zdvihacích zařízení a související manipulací s břemeny značně podceňují.

Dle našeho názoru jedním ze zdrojů pracovních úrazů u zdvihacích zařízení je například neprovádění pravidelné a řádné údržby, dále i revizí, jak stanovuje § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb. V rámci kontrolní činnosti u zdvihacích zařízení bylo například zjištěno, že závěsný ovládací panel otočného sloupového jeřábu je používán, i když je vypadnuté tlačítko STOP (Obr. č. 1) nebo, že bezpečnostní pojistka háku jeřábu je vyřazena z funkce (Obr. č. 2). Dle našeho názoru vážné nedostatky jsou však v přípravě jeřábníků a vazačů, zejména v praktické části. Budeme-li konkrétní, pak v rámci kontrolní činnosti u zdvihacích zařízení bylo velmi často zjištěno, že zaměstnavatel-provozovatel nemá k dispozici návody výrobců nebo místní provozní bezpečností předpisy (MPBP) konkrétních jeřábů a zdvihadel, ale také ani návody prostředků pro uchopení břemen, např. magnetů, svěrek, přísavek, kleští apod., které zaměstnavatel-provozovatel využívá ke své činnosti, a přesto zaměstnavatel (školitel) provede úspěšně teoretickou a praktickou přípravu jeřábníka a vazače (signalisty). K této problematice chceme říci to zásadní, že řada smrtelných i závažných pracovních úrazů (cca 55 %) má společného jmenovatele, a tím je neprovedení školení v potřebném rozsahu – formálně tzn. bez návodů výrobců nebo v krátkém čase. Řada školení také není zakončeno ověřením znalostí tzn. zda zaměstnanec problematice porozuměl a zda konkrétní zařízení umí bezpečně ovládat (

Související dokumenty

Související články

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení
Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?
Charakteristické příčiny a příklady pracovních úrazů u ručních paletových vozíků
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Pracovní úrazy při cestách autem
Nemoci z povolání
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
Zdroje a příčiny smrtelných pracovních úrazů a vybrané příklady
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků s vlastním pohonem - motorových vozíků
Bezpečnost práce při provozu motorových vozíků
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Bezpečnost balicích strojů. Ohlédnutí za seriálem
Závažný pracovní úraz způsobený při manipulaci s plechy pomocí řetězových vázacích prostředků
První rok v práci může být fatální
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu

Související komentovaná judikatura

Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Ohrožení nemocí z povolání
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Pracovní úraz
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz
Krácení bolestného
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění