Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

4. díl seriálu

Odborové sdružení železničářů je největším odborovým svazem na železnici, který sdružuje téměř 40 000 členů. Nedílnou součástí odborového svazu je i oddělení BOZP, ve kterém působí 6 svazových inspektorů bezpečnosti práce. Hlavním úkolem svazové inspekce bezpečnosti práce je provádění kontrolní činnosti nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u zaměstnavatelů v působnosti Odborového sdružení železničářů v rámci celé ČR. Vedoucím oddělení je JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA, se kterým vedeme tento rozhovor.

Co Vás přivedlo k oboru BOZP?

K oboru bezpečnosti práce mě přivedla víceméně moje pracovní kariéra. Po vyučení v oboru elektro jsem pracoval v Železničních opravnách a strojírnách na montážích a opravách železničních hnacích vozidel. Již při této činnosti jsem zažíval různé negativní situace, při kterých docházelo k pracovním úrazům. Po absolvování základní vojenské služby jsem přešel do oblasti železniční dopravy a přepravy, kde jsem působil převážně na pracovních pozicích výpravčí a dispečer,…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků