Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

Vydáno: 10 minut čtení

Počínaje tímto číslem časopisu BHP zahajujeme nový seriál rozhovorů, k nimž budeme zvát přední osobnosti z oboru BOZP. Představíme zde jak zajímavé lidi z akademické sféry, tak i z aplikační praxe, kteří mají bohaté životní zkušenosti a našim čtenářům mají rozhodně co říct. Jako prvního jsme o rozhovor požádali pana prof. Ing. Juraje Sinaye, DrSc. z Technické univerzity v Košicích. Toho naše odborná veřejnost zná nejen coby autora velkého množství odborných článků a knih o bezpečnosti práce, ale především jako hlavní tvář mezinárodní konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce, která se již více jak třicet let koná na Slovensku ve Vysokých Tatrách.

Mohl byste nám, pane profesore, na úvod říct, co Vás vlastně přivedlo k BOZP a jaké byly Vaše profesní začátky?

Bola to skutočne náhoda, aj keď po určitých skúsenostiach na náhody neverím. Už počas vypracovania mojej kandidátskej dizertačnej práce môj vtedajší šéf prof. Norbert Szuttor mi navrhol tému, ktorá mala s bezpečnosťou veľa spoločného. Išlo o návrh nového princípu pre činnosť obmedzovačov nosnosti pre vežové žeriavy. Vtedy som ešte ani vo sne nevedel, že skončím vo vednej a vzdelávacej oblasti pri bezpečnosti technických systémov a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. V roku 1979 som mal možnosť stretnúť významné osobnosti z mesta Wuppertalu v Spolkovej republike Nemecko, počas ich návštevy v Košiciach, ako aj na vtedajšej Vysokej školy technickej. Počas rozhovorov sme spoločne skonštatovali, že by bolo dobre nadviazať priame kontakty s kolegami na Bergskej univerzite Wuppertali. Mne sa vtedy zdala téma bezpečnosti, v širšom slova zmysle, ako veľmi aktuálna ale aj perspektívna. Bezp

Související dokumenty

Související články

Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Jan Rusó
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Rudolf Stára
Rozhovor s Dr. Ing. Janou Maturovou, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Kurtin
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Daniel Kulíšek
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Jelínek
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Luboš Pok
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Michaela Hájková
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Martin Tamchyna
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Josef Bača
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Petr Markl
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Karel Řípa
Příběhy o přidělování a používání OOPP (3. díl)
Ekonomický pohled na posunovač palet a představení kluzných podložek
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
VTZ - Nová úprava problematiky

Související otázky a odpovědi

Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru