Pohled osobnosti na současnou BOZP: Luboš Pok

Vydáno: 10 minut čtení

Seriál rozhovorů pokračuje již desátým dílem. Představujeme zde osobnosti oboru BOZP se zajímavými názory na stav a vývoj bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Dále chceme dát prostor lidem, kteří se nebojí dát své know-how k dispozici ostatním a tímto způsobem zvyšují úroveň celého oboru. A to je i případ osobnosti tohoto čísla. Před časem jsme narazili na zajímavý e-book „Jak na úspěšné podnikání bezpečáka: Osvědčené tipy pro rozjezd i cestu na vrchol“. Autorem tohoto e-booku je pan Luboš Pok.

Můžete se, prosím, představit našim čtenářům?

Jmenuji se Luboš Pok a jsem bezpečák na volné noze. Zaměřuji se především na práci pro malé firmy. K podnikání na volné noze jsem napsal e-book: „Jak na úspěšné podnikání bezpečáka a osvědčené tipy pro rozjezd a cestu na vrchol“. Na svých webových stránkách píšu blok o podnikání bezpečáka na volné noze.

Jaký byl váš profesní začátek, od kdy se oboru bezpečnosti práce věnujete?

V podstatě jsem začal s podnikáním hned po škole v roce 2005. Od té doby jsem podnikal na volné noze jako poradce pro certifikáty ISO a to byl vlastně okamžik, kdy člověk prvně přišel do kontaktu s bezpečností práce, protože jeden z certifikátů je ISO 45 001, dříve OHSAS 18 001. U tohoto certifikátu náplní mojí práce, coby poradce ISO, bylo zkontrolovat práci bezpečáka a jestli ve firmě jsou všechny dokumenty, které ze z&aac

Související dokumenty

Související články

Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Jelínek
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Kurtin
Rozhovor s Dr. Ing. Janou Maturovou, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Daniel Kulíšek
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Jan Rusó
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Rudolf Stára
Rozhovor s Dr. Ing. Janou Maturovou, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Kurtin
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Jelínek
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Michaela Hájková
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Karel Řípa
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Martin Tamchyna
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Josef Bača
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Petr Markl
Hodnocení a odměňování zaměstnanců v mezinárodních firmách
Posouzení spolehlivosti lidského činitele v pracovním systému
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
Syndrom vyhoření - fenomén 21. století

Související předpisy

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Související otázky a odpovědi

Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pes na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz