Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Jan Rusó

Vydáno: 8 minut čtení

Další osobností, se kterou chceme seznámit naše čtenáře, je Jan Rusó. Poprvé jsme se potkali před deseti lety, kdy působil ve společnosti Lovochemie a. s. Od té doby se pravidelně potkáváme při různých příležitostech, kdy pan Rusó pracoval pro různé firmy, nebo zastupoval odborné profesní organizace, například Svaz chemického průmyslu České republiky.

Co Vás přivedlo k oboru BOZP?

Dobrá otázka. Byla to vlastně náhoda. Po vojenské službě jsem se vrátil do provozu jako obsluha technologického zařízení v tehdejším Chemopetrolu a.s. Po nějaké době jsem se chtěl ze směnového provozu dostat na denní směny. Několikrát jsem se pokoušel dostat do technické pozice v rámci společnosti, ale v tehdejší době to byl problém. Po několika absolvovaných pohovorech jsem se mimo jiné také přihlásil na pozici bezpečnostního technika. V té době jsem vlastně ani neměl přesné povědomí, co tato pozice obnáší. Dnes jsem rád, že jsem se k tomuto oboru dostal.

Jaké byly Vaše profesní začátky a jak pokračovala Vaše profesní kariéra?

Související dokumenty

Související články

Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Daniel Kulíšek
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Daniel Kulíšek
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Rudolf Stára
Rozhovor s Dr. Ing. Janou Maturovou, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Kurtin
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Martin Tamchyna
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Josef Bača
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Petr Markl
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Karel Řípa
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Jelínek
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Luboš Pok
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Michaela Hájková
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Bezpečnost a ochrana zdraví ve zdravotnictví
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století

Související otázky a odpovědi

Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru