Bc. Eliška Veselá

  • Článek
Osmý díl našeho seriálu osobností oboru BOZP představuje Ing. Petra Kurtina, inspektora bezpečnosti práce OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj. Čtenáři časopisu BHP jej znají jako autora zajímavých článků – například v číslech 11/2020, 3/2021 nebo 5/2021.
Vydáno: 15. 09. 2021
  • Článek
Další díl seriálu rozhovorů s osobnostmi oboru BOZP navazuje na předchozí díl, který se z velké části věnoval vzdělávání na úrovni vyšší odborné školy. V žebříčku vzdělávání se posuneme na další stupeň a budeme se zabývat vysokoškolským studiem. O rozhovor jsme požádali Ing. Slavomíru Vargovou, PhD., odbornou asistentku na Fakultě logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Vydáno: 16. 07. 2021
  • Článek
Do dnešního dílu seriálu rozhovorů s osobnostmi BOZP nám kolega z České asociace prevence rizik, pan Michal Běhounek, doporučil svého pedagoga, pana Rudolfa Stáru. Spolu s kolegou jsme se vydali navštívit člověka, který svojí činností a zápalem ovlivnil začátek kariéry desítek „bezpečáků“.
Vydáno: 10. 06. 2021
  • Článek
Další osobností, se kterou chceme seznámit naše čtenáře, je Jan Rusó. Poprvé jsme se potkali před deseti lety, kdy působil ve společnosti Lovochemie a. s. Od té doby se pravidelně potkáváme při různých příležitostech, kdy pan Rusó pracoval pro různé firmy, nebo zastupoval odborné profesní organizace, například Svaz chemického průmyslu České republiky.
Vydáno: 13. 05. 2021
  • Článek
Odborové sdružení železničářů je největším odborovým svazem na železnici, který sdružuje téměř 40 000 členů. Nedílnou součástí odborového svazu je i oddělení BOZP, ve kterém působí 6 svazových inspektorů bezpečnosti práce. Hlavním úkolem svazové inspekce bezpečnosti práce je provádění kontrolní činnosti nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u zaměstnavatelů v působnosti Odborového sdružení železničářů v rámci celé ČR. Vedoucím oddělení je JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA, se kterým vedeme tento rozhovor.
Vydáno: 15. 04. 2021
  • Článek
Společnost MONDI je známá svým nekompromisním přístupem k zajištění bezpečnosti práce. Ochrana zdraví je zde skutečně prioritou číslo jedna a tomu se podřizují všechny prováděné činnosti. Společnost je zajímavá i tím, že jde o globální organizaci, která působí po celém světě. Jednotný systém řízení bezpečnosti proto musí pracovat i s různou úrovní vnímání bezpečnosti v jednotlivých zemích. Do areálů MONDI vstupuje mnoho dodavatelských a servisních firem. Každá z nich je jiná. A to nejen profesním zaměřením, ale i úrovní zajištění bezpečnosti práce. Společnost MONDI má však na všechny dodavatele stejné požadavky jako na vlastní kmenové zaměstnance. Zároveň má i propracovaný systém vzdělávání a podpory svých dodavatelů v oblasti BOZP. Nejen o tomto systému si budeme povídat s manažerem bezpečnosti, panem Danielem Kulíškem.
Vydáno: 18. 03. 2021
  • Článek
Druhý díl seriálu rozhovorů s předními osobnostmi z oblasti BOZP nás zavedl do Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, kde jsme měli možnost pohovořit s ředitelem ústavu panem docentem Petrem Skřehotem. Většině bezpečáků je toto jméno jistě velmi dobře známé, neboť se jedná o dlouholetého aktivního přispěvatele řady časopisů (BHP, Personální a Sociálně právní Kartotéka, Chemické listy atd.). Můžeme ho také pravidelně potkávat na většině českých konferencí věnovaných BOZP, kde často přednáší, stejně tak i v učebnách Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, kde působí jako vysokoškolský pedagog.
Vydáno: 11. 02. 2021
  • Článek
Počínaje tímto číslem časopisu BHP zahajujeme nový seriál rozhovorů, k nimž budeme zvát přední osobnosti z oboru BOZP. Představíme zde jak zajímavé lidi z akademické sféry, tak i z aplikační praxe, kteří mají bohaté životní zkušenosti a našim čtenářům mají rozhodně co říct. Jako prvního jsme o rozhovor požádali pana prof. Ing. Juraje Sinaye, DrSc. z Technické univerzity v Košicích. Toho naše odborná veřejnost zná nejen coby autora velkého množství odborných článků a knih o bezpečnosti práce, ale především jako hlavní tvář mezinárodní konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce, která se již více jak třicet let koná na Slovensku ve Vysokých Tatrách.
Vydáno: 15. 01. 2021