Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Petr Markl

Vydáno: 12 minut čtení

Tento díl seriálu představuje pana Petra Markla. Čtenáři se s ním mohou potkat na seminářích a prezentacích, kde představuje produkt své firmy, aplikaci RISCON. Tato aplikace slouží ke zpracování dat a vedení agendy v oblasti BOZP a PO u zaměstnavatele. Účelem tohoto článku nemá být prezentace produktu, ale osobnosti. Jak se tedy dívá na obor bezpečnosti práce „bezpečák-programátor“?

Co Vás přivedlo k oboru BOZP?

K oboru BOZP mě přivedla v podstatě náhoda. Bylo to v roce 1993, kdy jsme jako personální oddělení údržby v litvínovském Chemopetrolu byli vyčlenění jako privátní personální agentura. V té době velkých změn byli zahrnuti do toho vyčleňovaného oddělení i dva bezpečnostní technici, kteří v mateřském podniku měli svůj vlastní odbor. Na „nové“ údržbě takový odbor nebyl, tudíž je „přilepili“ k nám, a tak jsem se díky nim začal s touto problematikou seznamovat, i když to s mými úkoly v té době moc nesouviselo. Po dvou letech, v září 1995 jsme z té agentury odešli a začal jsem budovat vlastní firmu orientovanou právě na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární prevenci. Takových firem tehdy vznikala spousta.

Jaké byly Vaše profesní začátky?

Když to tak s odstupem času hodnotím, dneska se tomu usmívám, ale muselo to být hrůzostrašné. Z velkého podniku jsme byli zvyklí na interní pravidla, a že tam venku platí obecná legislativa, nám docházelo tak trochu se zpožděním.

Zkušenější kolegové díky svým kontaktům získávali stále více zákazník

Související dokumenty

Související články

Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Josef Bača
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Martin Tamchyna
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Michaela Hájková
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Luboš Pok
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Martin Tamchyna
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Josef Bača
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Karel Řípa
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Daniel Kulíšek
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Jan Rusó
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Rudolf Stára
Rozhovor s Dr. Ing. Janou Maturovou, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Kurtin
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Jelínek
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Luboš Pok
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Michaela Hájková
Právní důsledky porušování bezpečnostních předpisů
Zajištění BOZP a PO při svařování
Digitalizace a dynamické hodnocení rizik jako vize budoucnosti
Několik poznámek k valorizaci rent

Související otázky a odpovědi

Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pes na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz