Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Kurtin

Vydáno: 17 minut čtení

Osmý díl našeho seriálu osobností oboru BOZP představuje Ing. Petra Kurtina, inspektora bezpečnosti práce OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj. Čtenáři časopisu BHP jej znají jako autora zajímavých článků – například v číslech 11/2020, 3/2021 nebo 5/2021.

Co Vás přivedlo k oboru BOZP?

Asi si říkáte, kde se ten státní inspektor BOZP vzal? Mají na to nějakou školu, třeba vysokou školu státní správy? Není to tak a u každého je to jiné. Někoho na inspektorát přivedla náhoda, u mne je to vlastně příběh celé profesní dráhy a bezpečnost práce se v něm objevuje až později. Proto na rozdíl od odborníků, se kterými jste hovořil přede mnou, nemohu popisovat svoji profesní dráhu v oboru bezpečnosti práce, ale spíš cestu, kterou jsem se k BOZP dostal a důvody, proč mě práce na inspekci v oddělení bezpečnosti práce baví. Mám rád příběhy s ponaučením. Když si takový příběh s ponaučením poslechnete, možná si něco promítnete do svého života a dojdete ke kýženému ponaučení. Beru příběhy jako podstatnou složku prevence, a to nejen pro bezpečnost práce a ochranu zdraví, ale vlastně pro celý lidský život.

Vezmu svou profesní dráhu popořádku od své první práce ještě v minulém století a samozřejmě v soukromém sektoru. Když jsem se koncem osmdesátých let rozhodoval, co budu v životě dělat, měl jsem spoustu zájmů, zajímala mě spousta oborů. Tak nějak vyčnívala elektronika, která v té době začala tak nějak víc zasahovat do našich životů, takže jsem nejdříve odmaturoval na liberecké Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické, obor elektronika a sdělovací technika, a potom jsem absolvoval obor Telekomunikační technika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Nicméně v pětadvaceti letech mě lákala práce servisního technika v terénu a na ní hlavně trochu toho dobrodružství, které mi ve škole a v kanceláři chybělo. Odjakživa se držím pravidla, že práce musí člověka bavit. O nějaké bezpečnosti práce jsem tehdy nevěděl vůb

Související dokumenty

Související články

Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Jan Rusó
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Daniel Kulíšek
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Rudolf Stára
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.
Rozhovor s Dr. Ing. Janou Maturovou, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Jelínek
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Luboš Pok
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Michaela Hájková
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Martin Tamchyna
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Josef Bača
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Petr Markl
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Karel Řípa
Příběhy o přidělování a používání OOPP (3. díl)
Ekonomický pohled na posunovač palet a představení kluzných podložek
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
VTZ - Nová úprava problematiky

Související otázky a odpovědi

Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru