Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.

Vydáno: 16 minut čtení

Druhý díl seriálu rozhovorů s předními osobnostmi z oblasti BOZP nás zavedl do Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, kde jsme měli možnost pohovořit s ředitelem ústavu panem docentem Petrem Skřehotem. Většině bezpečáků je toto jméno jistě velmi dobře známé, neboť se jedná o dlouholetého aktivního přispěvatele řady časopisů (BHP, Personální a Sociálně právní Kartotéka, Chemické listy atd.). Můžeme ho také pravidelně potkávat na většině českých konferencí věnovaných BOZP, kde často přednáší, stejně tak i v učebnách Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, kde působí jako vysokoškolský pedagog.

Pane docente, mohl byste našim čtenářům stručně představit Vaši profesní historii a seznámit nás s Vašimi současnými aktivitami v oblasti BOZP?

V oboru bezpečnosti ochrany zdraví v práci působím již od roku 1998. Na odborné úrovni, kdy publikuji, přednáším a jsem veřejně aktivní, působím od roku 2004. Právě v tomto roce jsem začal pracovat ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, kde jsem zastával nejprve pozici řadového výzkumného pracovníka. V roce 2006 jsem se stal vedoucím oddělení prevence rizik a ergonomie a posléze i členem správní rady ústavu. Jak už to tak ale bývá, osud někdy člověku dokáže připravit i nemilá překvapení a tak jsem v roce 2012 tuto státní instituci opustil a odešel do komerčního sektoru. Do roku 2015 jsem působil jako nezávislý expert v české pobočce slovenské firmy VUJE, kde jsem se věnoval velice zajímavé problematice řídicích center a průmyslové ergonomie. Stále jsem ale měl touhu začít také podnikat, a tak jsem založil společnost ERGOWORK s.r.o., která se věnuje poskytování služeb v oblasti BOZP, PO a ergonomie. Firma se na trhu poměrně rychle prosadila a dnes se jedná o úspěšnou poradenskou společnost. Nevýhodou komerčního sektoru ale je, že snadno sklouznete do určitých stereotypů a osvědčených řešení. Jelikož jsem ale člověk zvídavý, který neustále hledá výzvy a snaží se vymýšlet nové způsoby řešení praktických problémů, začal jsem se postupně obklopovat podobně naladěnými lidmi. Náš společný myšlenkový kvas a snaha vytvořit něco nového nás nakonec přivedlo k záměru založit Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví. Myšlenka se proměnila v realitu v srpnu 2014, kdy ústav fyzicky vznikl a já jsem byl jmenován do funkce ředitele. V této funkci se primárn&

Související dokumenty

Související články

Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Daniel Kulíšek
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Jan Rusó
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Rudolf Stára
Rozhovor s Dr. Ing. Janou Maturovou, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Kurtin
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Jelínek
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Luboš Pok
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Michaela Hájková
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Karel Řípa
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Martin Tamchyna
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Josef Bača
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Petr Markl
Hodnocení a odměňování zaměstnanců v mezinárodních firmách
Posouzení spolehlivosti lidského činitele v pracovním systému
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
Syndrom vyhoření - fenomén 21. století

Související předpisy

254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Související otázky a odpovědi

Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pes na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz