Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.

Vydáno: 16 minut čtení

Druhý díl seriálu rozhovorů s předními osobnostmi z oblasti BOZP nás zavedl do Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, kde jsme měli možnost pohovořit s ředitelem ústavu panem docentem Petrem Skřehotem. Většině bezpečáků je toto jméno jistě velmi dobře známé, neboť se jedná o dlouholetého aktivního přispěvatele řady časopisů (BHP, Personální a Sociálně právní Kartotéka, Chemické listy atd.). Můžeme ho také pravidelně potkávat na většině českých konferencí věnovaných BOZP, kde často přednáší, stejně tak i v učebnách Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, kde působí jako vysokoškolský pedagog.

Pane docente, mohl byste našim čtenářům stručně představit Vaši profesní historii a seznámit nás s Vašimi současnými aktivitami v oblasti BOZP?

V oboru bezpečnosti ochrany zdraví v práci působím již od roku 1998. Na odborné úrovni, kdy publikuji, přednáším a jsem veřejně aktivní, působím od roku 2004. Právě v tomto roce jsem začal pracovat ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, kde jsem zastával nejprve pozici řadového výzkumného pracovníka. V roce 2006 jsem se stal vedoucím oddělení prevence rizik a ergonomie a posléze i členem správní rady ústavu. Jak už to tak ale bývá, osud někdy člověku dokáže připravit i nemilá překvapení a tak jsem v roce 2012 tuto státní instituci opustil a odešel do komerčního sektoru. Do roku 2015 jsem působil jako nezávislý expert v české pobočce slovenské firmy VUJE, kde jsem se věnoval velice zajímavé problematice řídicích center a průmyslové ergonomie. Stále jsem ale měl touhu začít také podnikat, a tak jsem založil společnost ERGOWORK s.r.o., která se věnuje poskytování služeb v oblasti BOZP, PO a ergonomie. Firma se na trhu poměrně rychle prosadila a dnes se jedná o úspěšnou poradenskou společnost. Nevýhodou komerčního sektoru ale je, že snadno sklouznete do určitých stereotypů a osvědčených řešení. Jelikož jsem ale člověk zvídavý, který neustále hledá výzvy a snaží se vymýšlet nové způsoby řešení praktických problémů, začal jsem se postupně obklopovat podobně naladěnými lidmi. Náš společný myšlenkový kvas a snaha vytvořit něco nového nás nakonec přivedlo k záměru založit Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví. Myšlenka se proměnila v realitu v srpnu 2014, kdy ústav fyzicky vznikl a já jsem byl jmenován do funkce ředitele. V této funkci se primárn&

Související dokumenty

Související články

Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Jan Rusó
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Rudolf Stára
Rozhovor s Dr. Ing. Janou Maturovou, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Kurtin
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Jelínek
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Luboš Pok
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Michaela Hájková
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Daniel Kulíšek
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Martin Tamchyna
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Josef Bača
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Petr Markl
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Karel Řípa
Psychosociální rizika
Proces normalizace a užití ergonomických norem v praxi
Profesionální onemocnění hlášená v ČR v roce 2018
Řízení rizik podle nové normy ČSN ISO 31000:2018

Související otázky a odpovědi

Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Bezpečnostní listy na pracovišti
Stávka a její vliv na dovolenou
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka
Práce ve výškách
Délka pracovní doby
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání

Související předpisy

254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb., zákoník práce