Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.

Vydáno: 13 minut čtení

Další díl seriálu rozhovorů s osobnostmi oboru BOZP navazuje na předchozí díl, který se z velké části věnoval vzdělávání na úrovni vyšší odborné školy. V žebříčku vzdělávání se posuneme na další stupeň a budeme se zabývat vysokoškolským studiem. O rozhovor jsme požádali Ing. Slavomíru Vargovou, PhD., odbornou asistentku na Fakultě logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Můžete na úvod říci našim čtenářům pár slov o sobě?

Bude to znít trošku vtipně, protože jsem v BHP četla rozhovor pana profesora Sinaye, mého školitele, a ten tam také popisoval, že jeho začátky byly věcí náhody. U mě to bylo stejné. Já jsem se k bezpečnosti práce v rámci studia dostala tak, že jsem měla střední ekonomické vzdělání a nepodařilo se mi v prvním kole dostat na fakultu s ekonomickým zaměřením, a proto jsem přemýšlela, zda půjdu pracovat a k vysoké škole se už nevrátím, nebo zkusím v druhém kole příjímacího řízení najít takový obor, který by mě mohl bavit. U nás v Košicích na Strojníckej fakulte Technickej Univerzity bylo vypsáno druhé kolo přijímacího řízení právě na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Řekla jsem si, že BOZP bude mít uplatnění. Není to jen o titulu a že to někdy využiji (a dodnes to nelituji). Tak jsem se na tento obor přihlásila na bakalářské studium, to bylo v roce 2005. Vystudovala jsem tedy bezpečnost práce a bezpečnost technických systémů. Následně jsem pokračovala ve stejném oboru i v inženýrském studiu. Poté další shodou okolností a příjemných náhod jsem se ocitla na doktorském studiu, kde jsem psala diz

Související dokumenty

Související články

Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Rudolf Stára
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Jan Rusó
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Daniel Kulíšek
Rozhovor s Dr. Ing. Janou Maturovou, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Kurtin
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Josef Bača
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Petr Markl
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Karel Řípa
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Martin Tamchyna
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Jelínek
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Luboš Pok
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Michaela Hájková
Bezpečnost a ochrana zdraví ve zdravotnictví
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP

Související otázky a odpovědi

Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru