Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Josef Bača

Vydáno: 8 minut čtení

Náš seriál úspěšně vykročil do druhého ročníku. Již z jeho názvu je zřejmé, že představujeme kolegy, které lze z nějakého důvodu považovat za osobnost oboru. Pod tímto pojmem si jistě každý představíme něco jiného. Pro autory tohoto seriálu je osobností každý, kdo nabízí k dispozici své znalosti a zkušenosti. A to tak, že mu jde v první řadě o osvětu, vzdělávání ostatních a přínos oboru bezpečnosti práce. Takovou osobností se člověk stane pouze tím, že na sobě pracuje tak, aby byl užitečný ostatním. Zkrátka myslí nejprve na druhé a potom na sebe. Během doby, kdy píšeme tyto rozhovory, jsme se také opakovaně setkali se zajímavým jevem. Čím větší nadšení pro obor, tím více byl dotyčný překvapený, že je někým považován za osobnost. To je i případ kolegy z tohoto čísla. Pana Josefa Baču známe mnoho let a nepřestává nás překvapovat tím, s jakým nadšením, a zároveň pokorou, ke své práci přistupuje. Z jeho odpovědí na naše otázky to jistě poznají i naši čtenáři. O jeho lidském přístupu svědčí i to, že při výčtu svých úspěchů nezapomíná zmínit svoji manželku a poděkovat ji tím za spolupráci a podporu.

Můžete se na začátku našim čtenářům představit?

Vůbec se nepovažuji za známou osobnost a ani bych nechtěl, aby tomu tak bylo. Je mi sympatické srovnání s mraveništěm. Všichni v mraveništi dělají to, co mají a management není vidět. Byl jsem na mnoha místech, hodně pracovišť jsem prošel a všude jsem se pokusil pomoci. Mám rád, když jsou za mnou výsledky vidět jako pomoc a vždy se snažím dodržet zásadu „Nějak se to udělat musí“. Pocházím ze zemědělství a tam nebylo na výběr. Buď to půjde, anebo to půjde.

Několik let už pracujeme společně s manželkou a tím se mi splnil můj sen, i když ona to tak vždy nevidí. Já jsem se bezpečákem vždycky chtěl st&a

Související dokumenty

Související články

Pohled osobnosti na současnou BOZP: Luboš Pok
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Kurtin
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Jelínek
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Daniel Kulíšek
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Jan Rusó
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Rudolf Stára
Rozhovor s Dr. Ing. Janou Maturovou, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Kurtin
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Jelínek
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Luboš Pok
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Michaela Hájková
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Martin Tamchyna
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Petr Markl
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Karel Řípa
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Zdravotní a bezpečnostní rizika ve stavebnictví
Několik poznámek k BOZP agenturních zaměstnanců
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"

Související otázky a odpovědi

Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Aktualizace směrnic BOZP
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Kategorizace práce - smluvní lékař