Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Rudolf Stára

Vydáno: 9 minut čtení

Do dnešního dílu seriálu rozhovorů s osobnostmi BOZP nám kolega z České asociace prevence rizik, pan Michal Běhounek, doporučil svého pedagoga, pana Rudolfa Stáru. Spolu s kolegou jsme se vydali navštívit člověka, který svojí činností a zápalem ovlivnil začátek kariéry desítek „bezpečáků“.

Můžete na úvod našim čtenářům o sobě a své profesní kariéře říct pár slov?

Moje profesní kariéra je složitější, protože původním povoláním jsem elektrikář. V té době jsem samozřejmě ještě netušil, že ze mě jednou bude „bezpečák“, nebo že budu tento obor dokonce učit. Začal jsem vyučovat na Obchodní akademii v Chotěboři, která v tu dobu otevírala i vyšší odbornou školu. Začínali jsme s oborem Řízení jakosti a posléze ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce (dále jenVÚBP“) vznikl obor Řízení požární ochrany a bezpečnosti v Evropské unii. Abych pochopil vůbec to dění, chtěl jsem získat potřebné certifikáty a osvědčení. Dostal jsem tip na VÚBP, kde probíhalo distanční studium oboru manažer bezpečnosti práce. Ve zmíněné vyšší odborn&ea

Související dokumenty

Související články

Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Jan Rusó
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Daniel Kulíšek
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Daniel Kulíšek
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Jan Rusó
Rozhovor s Dr. Ing. Janou Maturovou, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Kurtin
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Jelínek
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Luboš Pok
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Michaela Hájková
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Martin Tamchyna
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Josef Bača
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Petr Markl
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Karel Řípa
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Motivační faktory a bariéry pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP
Máme veliké štěstí - zamyšlení u příležitosti zahájení diskuse o podstatě bezpečnosti práce
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání

Související otázky a odpovědi

Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
OSVČ a bezpečnost práce
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP