Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Daniel Kulíšek

Vydáno: 9 minut čtení

Společnost MONDI je známá svým nekompromisním přístupem k zajištění bezpečnosti práce. Ochrana zdraví je zde skutečně prioritou číslo jedna a tomu se podřizují všechny prováděné činnosti. Společnost je zajímavá i tím, že jde o globální organizaci, která působí po celém světě. Jednotný systém řízení bezpečnosti proto musí pracovat i s různou úrovní vnímání bezpečnosti v jednotlivých zemích. Do areálů MONDI vstupuje mnoho dodavatelských a servisních firem. Každá z nich je jiná. A to nejen profesním zaměřením, ale i úrovní zajištění bezpečnosti práce. Společnost MONDI má však na všechny dodavatele stejné požadavky jako na vlastní kmenové zaměstnance. Zároveň má i propracovaný systém vzdělávání a podpory svých dodavatelů v oblasti BOZP. Nejen o tomto systému si budeme povídat s manažerem bezpečnosti, panem Danielem Kulíškem.

Můžete, prosím, našim čtenářům představit Vaši kariéru v oblasti bezpečnosti?

Samozřejmě. V současné době se v oboru bezpečnosti práce už pohybuji více jak dvacet let. S bezpečností jsem začal už ve své předchozí profesi, ve výrobě stavebních hmot, kdy firma, která budovala závod v České republice, zvolila velmi zajímavý a pro mě velmi atraktivní model, jak najít nové zaměstnance a jakým způsobem jim rozdělit odbornosti funkce podle jejich schopností, dovedností a ochoty. Mimo generálního ředitele byl celý výrobní závod přijat jako operátoři a byli odesláni na 6 až 7 měsíců do mateřského závodu v Rakousku a tam se v rámci tréninku, profilování a schopností vyřešilo, kdo bude zastávat jakou funkci ve výrobním závodě. Byl jsem vybrán pro funkci zástupce ředitele výroby. Jedna ze součástí této pozice byla starost o bezpečnost práce. Nevěděl jsem o tom nic, mé předchozí zkušenosti byly ve skrze teoretické, bezpečáka jsem potkal maximálně na školení, Uvědomil jsem si, ž

Související dokumenty

Související články

Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Jan Rusó
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Rudolf Stára
Rozhovor s Dr. Ing. Janou Maturovou, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Kurtin
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Josef Bača
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Petr Markl
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Karel Řípa
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Martin Tamchyna
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Jelínek
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Luboš Pok
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Michaela Hájková
Bezpečnost a ochrana zdraví ve zdravotnictví
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP

Související otázky a odpovědi

Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru