Rozhovor s Dr. Ing. Janou Maturovou, LL.M., MBA

Vydáno: 11 minut čtení

Bezpečnost práce a požární ochrana z pohledu ženy, která stála za tvorbou požárně bezpečnostního inženýrství a u jeho zrodu, a tomuto oboru zasvětila celý svůj profesní život. Čtenář si zaslouží se o této výjimečné osobnosti dozvědět více také z jejího soukromého života. Protože si s paní Maturovou na základě dlouholeté spolupráce tykáme, bude veden i tento rozhovor neformálně.

Jak jsi se dostala k oboru požární ochrany?

Bohužel těžce a složitě. Mým vzorem byl odmalička strýc, světoznámý kardiochirurg profesor MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc., a já jsem ho chtěla v jeho práci následovat. Pak ale přišel rok 1968, a můj otec, mladý zemědělský inženýr, veřejně odsoudil naši záchranu vojsky Varšavské smlouvy. A to byl konec pro celou naši rodinu. Jako dítě jsem to nesla velmi těžce, a nechápala jsem, proč nemohu jít studovat na střední školu a mám se vyučit provozním chemikem a nastoupit do čistírny. Po mnoha intervencích mé základní školy mi soudruzi povolili vykonat přijímací zkoušky na zdravotní školu s podmínkou, že musím mít vynikající výsledek. Zdrávku jsem vystudovala a stále jsem měla malou jiskřičku naděje, že vzhledem k mému dobrému prospěchu bych se mohla pokusit o přijímací zkoušky na medicínu. Opět ale zaúřadovali komunisté, kteří mi sdělili, že tedy já nikdy doporučení ke studiu lékařství nedostanu. Nevzdala jsem to. Nastoupila jsem jako zdravotní sestra na ARO, a každý týden jsem chodila za kádrovačkou v nemocnici, zda mi dají konečně doporučení na nějakou jinou vysokou školu. Nedali, vyzkoušela js

Související dokumenty

Související články

Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Rudolf Stára
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Jan Rusó
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Rudolf Stára
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Kurtin
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Daniel Kulíšek
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Jan Rusó
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Jelínek
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Luboš Pok
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Michaela Hájková
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Martin Tamchyna
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Josef Bača
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Petr Markl
Pohled osobnosti na současnou BOZP: Karel Řípa
Svařování
Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků s vlastním pohonem - motorových vozíků

Související otázky a odpovědi

Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Smluvní pokuta za porušení BOZP
OSVČ a bezpečnost práce
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce