Komparace právní úpravy náhrady újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání s občanskoprávní úpravou

Náhrada bolesti a ztížení společenského uplatnění

Ukázka z připravované publikace je redakčně krácena a upravena pro potřeby časopisu.

Dvoukolejnost náhrady újmy

Byť je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), subsidiárním právním předpisem k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákoník práce“), shoduje se odborná veřejnost v převážné míře na tom, že zákoník práce obsahuje až na výjimky1) komplexní právní úpravu náhrady újmy způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání, a poškozeným tak nelze přiznat nároky vyplývající z…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků