doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Vztah k právním předpisům § 50 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Ustanovení související: § 51, § 51a zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Pojmové znaky Rozvázání pracovního poměru, Jednostranné...
Vydáno: 04. 01. 2023
Vztah k právním předpisům § 255 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce související ustanovení: § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 256, § 259 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník...
Vydáno: 04. 01. 2023
Vztah k právním předpisům § 41, § 34, 44 - 46 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Související ustanovení: § 207 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 139 zák....
Vydáno: 04. 01. 2023
  • Článek
Ukázka z připravované publikace je redakčně krácena a upravena pro potřeby časopisu.
Vydáno: 20. 05. 2022
Vztah k právním předpisům § 4a, § 6, § 7, § 38, § 301 až 303, § 306 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 35 zák. č. 89/2012 Sb., občanský...
Vydáno: 08. 03. 2022
Mzdový předpis stanovuje podmínky pro poskytování mzdy a odměn za odvedenou práci dle pracovního zařazení zaměstnance. Vztah k právním předpisům § 2, § 3, § 4a, § 113 až §...
Vydáno: 14. 09. 2021
Vztah k právním předpisům § 33 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Ustanovení a předpisy související § 11, § 35, § 40, § 73 a 73a zákona č. 262/2006 Sb.,...
Vydáno: 13. 09. 2021
Vztah k právním předpisům § 148 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 2045-2047 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Související ustanovení: § 109 , § 145 až 150 zák....
Vydáno: 19. 04. 2020
Vztah k právním předpisům § 66 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Související ustanovení: § 11 , § 20 , § 35 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 35...
Vydáno: 19. 04. 2020
Vztah k právním předpisům § 49 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Související ustanovení: § 4a zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce § 44 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník...
Vydáno: 28. 02. 2020
Vztah k právním předpisům § 52 odst. 1 písm. g) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Související ustanovení: § 41 odst. 2 písm. a) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce...
Vydáno: 28. 02. 2020
Vztah k právním předpisům § 52 písm. f) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Související ustanovení: § 41 odst. 2 písm. a) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Pojmové znaky...
Vydáno: 28. 02. 2020
Vztah k právním předpisům § 33 - 36 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Ustanovení a předpisy související § 20 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 35 odst.1 zák.č....
Vydáno: 17. 01. 2020
Vztah k právním předpisům § 55 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Předpisy související: § 52 písm. g) , § 58 , 60 až 61 , § 330 zák. č....
Vydáno: 17. 01. 2020
Vztah k právním předpisům § 50 až 54 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Související ustanovení: § 57 až 61 , § 67 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce §...
Vydáno: 17. 01. 2020
Vztah k právním předpisům § 310 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Související ustanovení: § 311 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 2048 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,...
Vydáno: 06. 01. 2020
Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranné jednání o způsobu skončení pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.  Vztah k právním předpisům § 49 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce §...
Vydáno: 13. 12. 2019
Dohoda o změně pracovní smlouvy se využije v případě, kdy zaměstnavatel či zaměstnance se dohodnou na změně obsahu pracovní smlouvy. Vzájemnou dohodou lze změnit dočasně či trvale to, co bylo...
Vydáno: 13. 12. 2019
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem je jednostranné právní jednání, které směřuje ke skončení pracovního poměru okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení zaměstnavateli. Prvním důvodem pro okamžité zrušení je nepříznivý zdravotní stav zaměstnance,...
Vydáno: 13. 12. 2019
Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty je závazek mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém zaměstnanec bude zachovávat vyrovnanou bilanční rovnováhu svěřených hodnot, aby nedošlo např. ke schodku.  Vztah k právním předpisům § 252...
Vydáno: 11. 12. 2019