Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXXII. Pád dítěte z nezajištěného ochozu v nákupním centru

Vydáno: 13 minut čtení

Po tři roky na stránkách tohoto časopisu zveřejňujeme s kolegy ze Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví autentické případy pracovních úrazů a provozních nehod, které se staly na českých pracovištích či při nejrůznějších pracovních situacích. Náš seriál se ale pomalu chýlí ke svému konci. Těch skutečně zajímavých případů, které by si zasloužily mediální pozornost, totiž ve znalecké praxi není tolik, jak by se možná mohlo zdát. Kauzalita většiny případů se v principu stále opakuje, neboť zaměstnanci i zaměstnavatelé stále dokola opakují tytéž chyby, stále dokola porušují bezpečnostní předpisy a stále dokola se chovají v rozporu se zdravým rozumem, či dokonce navzdory pudu sebezáchovy.

V posledních dvou dílech našeho seriálu jsme se proto rozhodli udělat úkrok stranou a zmínit zde dva zajímavé případy, které nemají charakter pracovního úrazu. Případy, které se staly mimo pracoviště a při naprosto běžných životních situacích – při nakupování, respektive při návštěvě restaurace. V tomto článku se podíváme na otřesný případ tříletého chlapečka, který vlivem zanedbání povinností na úseku prevence rizik utrpěl těžké zranění, když šel se svou maminkou nakupovat do jednoho nejmenovaného obchodního centra.

Popis události

Dne 18. 7. 2018 vyrazila maminka se svým tříletým synkem do jednoho pražského obchodního centra za účelem nákupu oblečení. Objekt obchodního centra měl dvě podlaží, kde v přízemí se nacházel supermarket a prodejna nábytku a v prvním patře byly menší prodejny, včetně prodejny oděvů, kam maminka s dítětem zamířila. Jelikož se jednalo o bezbariérový objekt, vstupovalo se do prvního patra po šikmé rampě, podél jejíhož levého okraje bylo umístěno zábradlí s výplní z plexiskla. Nahoře, těsně před vstupem do prodejny, se zábradlí lomilo ostře doleva a lemovalo malý ochoz (balkonek), který byl určen pro mytí výkladní skříně. Ochoz byl sice zajištěn jednoduchou brankou tvořenou kovovým rámem, který byl uzamčen, ale v brance chyběla jakákoli výplň. Ta ostatně chyběla i v zábradlí lemujícím ochoz. Pod ochozem pak byly instalovány stropní podhledové kazety usazené v hliníkových rámech a zavěšené na ocelových drátech. Zvenčí se tedy tato plocha jevila jako celistvá, pevná podlaha.

V prodejně oděvů si maminka vybírala oblečení, které si průběžně chodila zkoušet do kabinky. Během těc

Související dokumenty

Související články

Kasuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXXI. Těžký úraz zaměstnance na balicí lince masa
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXX. Smrtelný úraz stavebníka při přebírce stavebního materiálu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIX. Příčiny a následky pádu stavebního dělníka do výtahové šachty
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců
Několik poznámek k odškodňování pracovních úrazů
Viníci pracovních úrazů mohou být potrestáni
Řešení úrazů vzniklých při home office
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v roce 2020
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Práce na zkoušku
Odpovědnost zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem či nemocí z povolání
Komparace právní úpravy náhrady újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání s občanskoprávní úpravou
Odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění v komparaci pracovněprávní a občanskoprávní úpravy
Automobil v pracovněprávních vztazích
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - II. Úraz při práci na lisu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - III. Úraz zaměstnance v důsledku zřícení montážního lešení po kolizi s mostovým jeřábem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - IV. Amputace prstů při vyskladňování zboží z regálu pomocí manipulačního vozíku
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - V. Pád ocelové konstrukce na zaměstnance

Související předpisy

89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb., zákoník práce
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Související otázky a odpovědi

Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Krácení dovolené, pracovní úraz
Odškodnění pracovního úrazu
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Zákonné pojištění jednatele
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Pracovní úraz - externí pracovník
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Pracovní úraz
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání