50/2003 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Schválený:
50/2003 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. února 2003, kterou se mění vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 444 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 367/2000 Sb., a podle § 203 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.:
Čl.I
V příloze č. 1 vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, položka T31 zní:
"T31  Popálení, poleptání a omrzliny podle rozsahu a stupně
    postižení

                    I.st.  II.st.  III.st.
T310  méně než 0,25 %
    povrchu těla           0    5     15
T3101  0,25 % - méně než 1 %
    povrchu těla           5    10     75
T311  1 % - méně než 5 %
    povrchu těla           25    50    150
T312  5 % - méně než 10 %
    povrchu těla           50   100    300
T313  10 % - méně než 20 %
    povrchu těla          100   200    600
T314  20 % - méně než 30 %
    povrchu těla          150   300    900
T315  30 % - méně než 40 %
    povrchu těla          200   400    1200
T316  40 % - méně než 50 %
    povrchu těla          250   500    1500
T317  50 % - méně než 60 %
    povrchu těla          300   600    1800
T318  60 % - méně než 70 %
    povrchu těla          350   700    2100
T319  70 % a více
    povrchu těla          400   800    2400".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministryně:
MUDr. Součková v. r.