Odškodnění pracovního úrazu

Plné znění otázky

Náš zaměstnanec měl pracovní úraz, který byl jeho ošetřujícím lékařem ohodnocen a byla stanovena výše náhrady, kterou jsme mu jako zaměstnavatel vyplatili. Poté jsme uplatnili toto odškodnění u naší pojišťovny a ta nám uhradila pouze část celé částky. Jakou dokumentaci musí zaměstnanec doložit zaměstnavateli a zaměstnavatel dále pojišťovně v případě žádosti o odškodnění za pracovní úraz? Je možné, aby pojišťovna na základě svého posudku krátila náhradu škody za pracovní úraz zaměstnavateli? A má poté právo zaměstnavatel krátit náhradu škody také zaměstnanci? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Pronájem služebního bytu zaměstnanci
Uzavření hotelu kvůli opatřením proti koronaviru - náhrada mzdy zaměstnanců
Exekuce
Odškodnění pracovního úrazu
Pracovní úraz
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Odmítnutí vyplnit formulář Hodnocení bolestného
Roční zúčtování daně a náhrada za pracovní úraz
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Krácení dovolené, pracovní úraz
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Zákonné pojištění jednatele
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti

Související články

Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Cesta do zaměstnání
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců
Několik poznámek k odškodňování pracovních úrazů
Odpovědnost zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem či nemocí z povolání
Odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
Problémy praxe - odškodňování pracovních úrazů
Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
Problematika odpovědnosti v souvislosti s pracovním úrazem a BOZP
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Viníci pracovních úrazů mohou být potrestáni
Řešení úrazů vzniklých při home office
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v roce 2020
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce