Paušální výdaj spolupracující osoby a odpočet na děti

Plné znění otázky

Jsem spolupracující osobou manžela, který uplatňuje 80% výdajový paušál. Jeho příjmy v roce 2017 byly 1,6 milionu Kč. Může si on uplatnit 80% paušál z 1,6 milionu Kč? Já převezmu část jeho příjmů, uplatním 80% paušální výdaj a můžu uplatnit odpočet na naše dvě děti přesto, že manžel uplatní 80% výdaje z částky nad 1 milion Kč? O které ustanovení zákona se můžu opřít, pokud děti platnit můžu?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Odpovědi na dotazy plátců daně
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dani
OSVČ a odpočty
Daňové zvýhodnění na studující dítě v zahraničí
Změna invalidního důchodu 3. stupně se ZTP/P na starobní důchod
Sleva na dítě - doktorand do 28 let
Sleva na dani na dítě
Sleva na manželku - nepeněžní příjem
Daňové zvýhodnění na studenta vysoké školy
Daňové zvýhodnění na dvě děti
Sleva na děti - potvrzení druhého z poplatníků
Uplatnění slevy na dítě - vysokoškoláka
Bonus na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě a společně hospodařící domácnost versus svěření do péče soudem
Kindergeld a daňové zvýhodnění
Sleva na dítě a studenta
Daňové zvýhodnění na dítě

Související předpisy

§ 7, 9, 13, 35ca zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů