Profil úspěšného manažera: proměny v čase a budoucí nároky

Vydáno: 24 minut čtení

Z úhlu pohledu organizace jsou klíčovými hráči, protože právě na nich stojí zodpovědnost za motivaci a angažovanost zaměstnanců, stejně tak právě oni jsou pomyslným mostem mezi strategií organizace a výkonem jednotlivců. O kom je řeč? Samozřejmě o manažerech. V České republice je jich více než 250 000 a ač se v mnoha ohledech liší, například co do názvů pracovních pozic, ale i míry specializace, jejich manažerské role pro ně připravují obdobné výzvy. Přinášíme komplexní pohled na manažery v České republice, a to včetně průřezového profilu úspěšného manažera současnosti. Vymezíme si soudobé i budoucí manažerské výzvy i budoucí nároky na manažery.

Profil úspěšného manažera: proměny v čase a budoucí nároky
Ing.
Lenka
Farkačová
Ph.D.
Generální ředitelé, vedoucí oddělení, ale i vědečtí pracovníci, producenti či mistři výroby nebo vedoucí směn. To je jen krátký výčet pracovních pozic, které mají jedno společné, zaměstnance na těchto pracovních pozicích můžeme označit za manažery.
Již z výše uvedeného výčtu rozličných pracovních pozic je zřejmé, že vymezit generalizované dovednosti a schopnosti manažerů či jejich obecné charakteristiky může být poněkud obtížné. Přesto, stejně jako má smysl rozlišovat nároky na manažery v jednotlivých odvětvích a na jednotlivých pozicích, má smysl modelovat i obecný profil manažera. Proč tomu tak je? Protože
všichni manažeři mají mnoho společného, a to nejen hlavní
kompetence
, ale také nároky na jistou míru univerzálnosti/versatility.
Termín „univerzálnost“ se v tomto kontextu odkazuje na schopnost nebo schopnosti, které jsou aplikovatelné a užitečné v různých situacích nebo prostředích. V kontextu manažerských rolí by univerzálnost znamenala schopnost manažera přizpůsobit se různým pracovním situacím, potřebám a výzvám, které se mohou v průběhu kariéry vyskytnout. Jako příklad lze uvést schopnost efektivně komunikovat s různými lidmi, řešit rozmanité problémy, vést týmy a adaptovat se na změny v prostředí nebo obchodních podmínkách. Manažer s vysokou mírou univerzálnosti bude schopen přizpůsobit se různým situacím a převzít různé role podle potřeby. Může se jednat o schopnost řídit různé typy projektů, pracovat s různými týmy nebo dokonce přizpůsobit své vedení podle potřeb různých oddělení či obchodních segmentů. Univerzálnost je tedy důležitou vlastností manažera, která mu umožňuje úspěšně navigovat v dynamickém pracovním prostředí a dosahovat cílů organizace. Zároveň platí, že čím je manažer v organizaci hierarchicky výše, tím větší apel na univerzálnost a menší apel na jeho odborné znalosti znalce/specialisty oboru.
Ovšem ještě než bude představen průřezový profil úspěšného manažera, je vhodné představit manažery v kontextu trhu práce.
Manažeři na českém trhu práce
Dle nejnovějších dat Cedefop (2024) je v České republice pro rok 2022 evidováno 260 400 manažerů a manažerek. V kontextu českého trhu práce lze proto říci, že manažeři tvoří přibližně 4 % z celkového počtu zaměstnaných v České republice. Pokud se ale zaměříme na zveřejňované online inzeráty práce, pak
inzeráty na manažerské pozice tvoří dlouhodobě cca 8 % z celkového počtu všech pracovních inzerátů dostupných v online prostředí
. Jinými slovy, ač manažeři z úhlu pohledu trhu práce nemají dominantní postavení, z úhlu pohledu obsazování volných pracovních pozic jsou častým předmětem procesů získávání a výběru zaměstnanců.
Manažerské pozice v ČR jsou primárně zastoupeny muži,
ženy zastupují přibližně 26 % manažerských pozic
. Pro širší kontext procentní zastoupení žen/manažerek v Evropské unii je 34 %. Ovšem podíl zastoupení žen/manažerek se může v následujících

Související dokumenty

Související články

Proč a jak v praxi uplatňovat leadership
Jaký typ leadera potřebuje vaše organizace
Nejčastější příčiny nedostatků v práci zaměstnanců, a jak jim předcházet
Jak se vyvarovat personálně-řídících chyb z "dobrých úmyslů"
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Nejčastější chyby začínajících manažerů
Zvládají personalisté kompetence budoucího období?
Podstata, tvorba, řízení a využití týmů
Jak jednat s pracovníky různých vlastností a typů
Od řízení k vedení
Personální management a praxe jeho řízení ve 21. století
Efektivní rozhodování problémových situací v personální práci
Diversity Management jako konkurenční výhoda
Motivační nástroje vedoucího
Jak čelit pracovnímu stresu
Psychologické bariéry výkonnosti a jejich překonávání
Age management v organizacích
Čtyři mýty spojené s řízením lidí
Motivace jako "nové" sociální inženýrství

Související otázky a odpovědi

Jmenování na dobu určitou
Odmítnutí pracovního úkolu
Kolektivní smlouva
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Teambuilding
Diskriminace v odměňování
Dovolená navíc
Příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění
Zaměstnanecké výhody – stravování
Průměrný výdělek - odstupné
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Nepeněžní poukázka při životním výročí od1. 1. 2024 pro volnočasové aktivity - osvobození od daně z příjmů
Dodatek k pracovní smlouvě – informační povinnost
Úrazové pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Práce na dálku u DPP
Stravenky nad limit 70% horního limitu stravného - nedaňové výdaje zaměstnavatele
Archivace docházky
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby